RAAK VVT Haaglanden

Actief tot: December 2021

Verbinden, samenwerken en delen in de ouderenzorg.

De snel veranderende wereld en de daarbij behorende complexere zorgvraag maakt dat we de handen ineen moeten slaan om de knelpunten in de (ouderen)zorg aan te pakken.

Daarom hebben de verpleeghuizen en thuiszorg (VVT) in de regio Haaglanden, verenigd in ZorgScala, de samenwerking gezocht met het zorgkantoor CZ, ZorgZijn Werkt, de gemeente Den Haag en de Haagse opleidingsinstituten. Medio 2019 hebben zij samen het convenant ‘Regionale Aanpak Arbeidsmarktontwikkelingen en Kwaliteitskader VVT Haaglanden’ (RAAK VVT Haaglanden) gesloten.

Om de kwaliteit van de (ouderen)zorg te waarborgen en garanderen is afgesproken dat zij zich samen inzetten voor het behoud van medewerkers, de instroom van nieuwe medewerkers en innovatie in de zorg voor ouderen. Dit gebeurt door samen te werken op basis van vertrouwen. Er wordt transparant en open gecommuniceerd waarbij informatie wordt gedeeld. Zo worden de krachten gebundeld om de acties uit te voeren.

Voor de uitvoering van dit convenant is een projectleider aangesteld die in samenwerking met alle partners een praktisch en concreet actieplan ‘RAAK VVT Haaglanden’ voor 2019 heeft opgesteld. De acties uit dit plan zijn in 2019 gestart. Enkele projecten zijn al afgerond en enkele lopen door in 2020. Daarnaast is vanaf 2020 het programma 2020+ gestart.

In de actieboekjes RAAK VVT Haaglanden (terug te vinden bij de downloads) lees je meer terug over de projecten. Door op de bovenstaande links te klikken, kom je uit bij de projecten of kennisbank items op dit kennis- en informatieplatform.

Vanaf begin 2020 staat de wereld in het teken van het coronavirus. De coronacrisis raakt de ouderenzorg hard en het heeft een grote impact op ons werk, de medewerkers en de cliënten. De coronacrisis maakt zichtbaar wat de betekenis en het belang van innovatieve en wendbare goede zorg en voldoende inzetbare medewerkers is. De samenwerking tussen alle verschillende partijen kwam niet alleen heel natuurlijk op gang, maar was ook nog eens geheel vanzelfsprekend. Dit is in lijn met het doel van het project RAAK VVT Haaglanden. Door de crisis gaan we een onzekere periode tegemoet waarin we binnen de VVT branche te maken gaan krijgen met verschillende en steeds veranderende scenario’s. Het project RAAK VVT Haaglanden en het hieraan gekoppelde programma RAAK VVT Haaglanden 2020+ kunnen nu en in de komende jaren een belangrijke ondersteunende en faciliterende bijdrage leveren om hier adequaat op te anticiperen. Er wordt bij de inhoudelijke uitvoering en planning van het project en het programma 2020+, continue aansluiting gehouden met de steeds veranderende werkelijkheid waarmee we worden geconfronteerd. Op het platform delen wij de voortgang van de projecten. Meld u aan voor de nieuwsbrief en mis niks over het project RAAK VVT Haaglanden of de andere projecten!

Thema
Behoud & instroom
Soort item
Projecten
Thema tags
behoud
innovatie
instroom
Trefwoorden
ouderenzorg
RAAK VVT Haaglanden
samenwerking
toekomstperspectief
Contactpersoon