Over ons

Wat doet ZorgScala?

ZorgScala stelt zich ten doel: bevorderen dat de aangesloten organisaties een samenhangend, cliëntgericht en een kwalitatief goed zorgaanbod kunnen leveren. Daarnaast bevordert ZorgScala dat de leden hun toegevoegde waarde in de hele zorgketen, tot hun recht kunnen laten komen. ZorgScala doet dit door:

  • het behartigen van belangen bij bijvoorbeeld politiek en verzekeraars
  • het signaleren van knelpunten en voorstellen van oplossingsrichtingen
  • het bevorderen van kennis, kwaliteit en deskundigheid
  • het anticiperen op veranderingen in wet- en regelgeving
  • het bieden van een platform voor informatie-uitwisseling en afstemming
  • het werken aan positieve beeldvorming van de sector
  • het faciliteren van samenwerking met andere sectoren

Missie

Het (doen) ondersteunen van de leden bij hun activiteiten gericht op:

  • het realiseren van goed randvoorwaarden voor het ontwikkelen en leveren van een samenhangend, cliëntgericht en kwalitatief goed aanbod
  • het vestigen en onderhouden van een goede reputatie van de zorg

Verbeteren kwaliteit

De branchevereniging richt zich vooral op het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en de transparantie van beleidsprocessen, met name wat betreft de randvoorwaarden en spelregels. Belangrijke speerpunten zijn de integrale benadering van wonen, zorg en welzijn en de optimalisering van de keten van indicatie tot zorgeffectuering. ZorgScala is een collegiaal netwerk waar inhoudelijke discussies en uitwisseling van kennis en ervaringen plaatsvinden. De plaatsen hiervoor zijn het bestuur, de algemene vergaderingen en de ledenraadpleging. Regelmatig pakt ZorgScala actuele thema’s bij de kop en bespreekt deze onderwerpen met een brede geleding vanuit de lidorganisaties.

Regionale doelen

ZorgScala probeert haar doelen te bereiken door het beïnvloeden van beleid, op regionaal niveau bij de gemeenten of Zorgkantoor en zo nodig ook op landelijk niveau, voor zover relevant voor de regio Haaglanden. ZorgScala participeert daartoe in verschillende (regionale) overleggen, bijvoorbeeld op het gebied van samenwerking in de zorg, de regionale arbeidsmarkt, samenwerking met gemeenten. Voor organisaties in de regio is de vereniging het aanspreekpunt voor overleg en om zaken op de agenda te zetten.

Bureau

Om de doelen te bereiken werken de leden samen, ondersteund door een klein bureau. Het bureau van ZorgScala bestaat uit verenigingssecretaris Marije Dronkers en coördinerend medewerker Klazina van Donk.

Bestuur

ZorgScala kent een bestuur en een Algemene Ledenvergadering, beide bestaande uit bestuurders van alle aangesloten organisaties. Het bestuur komt in de regel 5x per jaar bijeen. De Algemene Ledenvergadering vindt 2x per jaar plaats.