Over ons

ZorgScala is het samenwerkingsverband van elf ouderenzorgorganisaties in de regio Haaglanden; het gebied rond Den Haag, Wassenaar, Rijkwijk, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer. We staan voor kwalitatief goede en betaalbare zorg aan alle ouderen in onze regio, nu en in de toekomst. We werken daarbij vanuit een heldere visie en duidelijke doelen.

Onze visie:

Ouderen doen mee in de maatschappij, blijven zo lang mogelijk zelfstandig wonen, houden zoveel mogelijk zelf regie en ontvangen goede en betaalbare zorg en ondersteuning wanneer zij dat nodig hebben.

Samenwerken en kennisdelen

Als sterk netwerk werken we vanuit een gezamenlijke ambitie aan onze doelen. Centraal daarbij staan kennis delen en samenwerken met alle partijen die een rolspelen in de ouderenzorg; met ouderen en hun naasten, met alle organisaties die actief zijn in zorg, welzijn, wonen of werken, en met overheden en financiers zoals het zorgkantoor en de zorgverzekeraars.

Wil je meer weten of met ons samenwerken?

Actief samenwerken is essentieel om de uitdagingen in de ouderenzorg de komende jaren aan te gaan. Wil je meer weten over de doelen, projecten en resultaten van ZorgScala? Of wil jij als individu of organisatie een bijdrage leveren aan het realiseren van goede en toegankelijke ouderenzorg in de Haagse regio? Neem dan contact op met onze verenigingssecretaris Marije Dronkers.

Bestuur

De vereniging ZorgScala kent een bestuur en een Algemene Ledenvergadering, beide bestaande uit bestuurders van alle aangesloten organisaties. Het bestuur komt in de regel 5x per jaar bijeen. De Algemene Ledenvergadering vindt 2x per jaar plaats.

Bureau

De samenwerking met de aangesloten zorgorganisaties en stakeholders wordt ondersteund door een klein bureau, bestaande uit verenigingssecretaris Marije Dronkers en coördinerend medewerker Klazina van Donk.