Over ons

Wat doet ZorgScala?

ZorgScala is het samenwerkingsverband van 12 ouderenzorgorganisaties in Haaglanden. We staan voor kwalitatief goede en betaalbare zorg aan alle ouderen in Haaglanden, nu en in de toekomst. Hiervoor is samenwerking en kennisdeling van leden en stakeholders van ZorgScala essentieel. Onze gezamenlijke visie en werkagenda (in ontwikkeling) zijn hiervoor de basis.

  • het behartigen van belangen bij bijvoorbeeld politiek en verzekeraars
  • het signaleren van knelpunten en voorstellen van oplossingsrichtingen
  • het bevorderen van kennis, kwaliteit en deskundigheid
  • het anticiperen op veranderingen in wet- en regelgeving
  • het bieden van een platform voor informatie-uitwisseling en afstemming
  • het werken aan positieve beeldvorming van de sector
  • het faciliteren van samenwerking met andere sectoren

Missie

Het (doen) ondersteunen van de leden bij hun activiteiten gericht op:

  • het realiseren van goed randvoorwaarden voor het ontwikkelen en leveren van een samenhangend, cliëntgericht en kwalitatief goed aanbod
  • het vestigen en onderhouden van een goede reputatie van de zorg

Organisatiestructuur en doelen

Belangrijke speerpunten zijn de integrale benadering van wonen, zorg en welzijn, de arbeidsmarkt en de continuïteit van de ouderenzorg. ZorgScala is een collegiaal netwerk waar inhoudelijke discussies en uitwisseling van kennis en ervaringen plaatsvinden.

Bureau

De samenwerking wordt ondersteund door een klein bureau. Het bureau van ZorgScala bestaat uit verenigingssecretaris Marije Dronkers en coördinerend medewerker Klazina van Donk.

Bestuur

ZorgScala kent een bestuur en een Algemene Ledenvergadering, beide bestaande uit bestuurders van alle aangesloten organisaties. Het bestuur komt in de regel 5x per jaar bijeen. De Algemene Ledenvergadering vindt 2x per jaar plaats.