ZorgScala is het samenwerkingsverband van 12 ouderenzorgorganisaties in Haaglanden. We staan voor de uitdaging om, ook in de toekomst, kwalitatief goede en betaalbare zorg (te blijven) bieden aan alle ouderen in Haaglanden. En dit doen we samen. Samen betekent voor ons: ouderen, hun naasten, alle organisaties actief in zorg, welzijn, wonen, werken, en overheden en financiers. Om dit te kunnen doen zijn samenwerking, kennis delen en leren van elkaar, en vanuit één stem het gesprek aangaan binnen ZorgScala essentieel.

ZorgScala richt zich vooral op vier hoofdthema’s. Dat zijn:

Thema’s

ZorgScala zet zich in voor een viertal thema’s binnen de VVT sector: Behoud & instroom, Langdurige zorg, Zorg thuis en Innovatie & technologie. Op deze website delen we actuele kennis en informatie, gericht op deze vier thema’s binnen Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Ons doel daarbij is: het creëren van kwalitatief hoogwaardige ouderenzorg in de regio Haaglanden. Nu en in de toekomst.

Wij werken samen

Samenwerken is essentieel om de uitdagingen in de ouderenzorg de komende jaren aan te gaan. Wil je met ons van gedachten wisselen over onze doelen, is er een thema waaraan je wilt bijdragen of wil je meer weten over ZorgScala? We nodigen je uit contact op te nemen via onze verenigingssecretaris marije.dronkers@zorgscala.nl

Voortgang en resultaat

Samen bouwen we aan kwalitatief hoogwaardige ouderenzorg in de regio Haaglanden. In het dagelijks werk, maar ook via talloze projecten en activiteiten.

Binnenkort

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief