Een toegankelijk aanbod van ouderenzorg, in een samenleving waarin alle ouderen kunnen meedoen. Daar staat ZorgScala voor. ZorgScala is de krachtenbundeling van elf ouderenzorgorganisaties in de regio Haaglanden; het gebied rond Den Haag, Wassenaar, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer. Samen staan we voor de uitdaging om ook in de toekomst, kwalitatief goede en betaalbare zorg te kunnen bieden aan alle ouderen in onze regio.

Dit vraagt om een gezamenlijke aanpak binnen de sector Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT). Zeker met de toenemende vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt. Gezamenlijk, dat betekent voor ons: samen met ouderen en hun naasten, met alle organisaties die actief zijn in zorg, welzijn, wonen of werken, en met overheden en financiers als het zorgkantoor en de zorgverzekeraars. We kiezen dan ook voor een toekomstgerichte aanpak, met actieve samenwerking, resultaatgerichte projecten, innovatie en kennisdeling. De activiteiten van ZorgScala spreiden zich uit over een breed scala aan thema’s in de ouderenzorg. De vier belangrijkste daarvan zijn:

Thema’s

De belangrijkste vragen die we samen te beantwoorden hebben, zijn: ‘hoe zorgen we ervoor dat mensen langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven, met gerichte zorg aan huis?’ (Zorg thuis in de wijk), ‘hoe zorgen we voor voldoende bekwaam zorgpersoneel, samen met onderwijsinstellingen, werkgeversorganisaties en gemeentes?’ (Arbeidsmarkt), ‘hoe verbeteren we onze dienstverlening in de ouderenzorg door slimmer gebruik van innovatie en technologie?’ (Zorgvernieuwing & technologie) en ‘hoe borgen we de aanwezigheid van de juiste zorg op de juiste plek, door gericht te werken aan beschikbaarheid van personeel en expertise?’ (Regionale afstemming zorg). Bekijk welke stappen ZorgScala hierin zet, samen met andere partijen.

Binnenkort