Uitgelicht: een aantal succesverhalen

Het onlangs gelanceerde rapportagedashboard 2.0 brengt prachtig inzichtelijk welke projecten er momenteel lopen, wat de stand van zaken is en welke organisaties betrokken zijn. Maar welke verhalen schuilen erachter? In gesprek met een aantal hoofdrolspelers geven we een kijkje achter de schermen bij verschillende projecten.

De Vitaliteitscafetaria

De natuur in met NatuurlijkSportief
In gesprek met Marijn van NatuurlijkSportief krijgen we meer inzicht in hun manier van werken. Samen met een aantal medewerkers van Saffier trokken zij al twee keer het Westduinpark in, op zoek naar nieuwe uitdagingen. “Met de wandeling zorgen we voor een stukje licht fysieke inspanning, maar genieten we ook van de buitenlucht en leggen we werk gerelateerde zaken naast ons neer.” Bij NatuurlijkSportief doen ze het allemaal net even anders. “Wij maken van sporten weer buitenspelen.” Alle parameters, eisen, routines en protocollen die bij sport horen worden aan de kant geschoven. Er wordt gezocht naar uitdagingen die worden gevonden op het pad door het park. Wat Teun het meest op is gevallen? “Veel van de deelnemers wonen in de nabije omgeving, maar zijn nooit of nauwelijks in dit prachtige stukje Den Haag. Ik hoop dat we hen getriggerd hebben vaker op pad te gaan!”

Medewerkers Kessler Stichting ontladen zich met Bootcamp
Teambuilding en tegelijkertijd na lange tijd lekker sporten. De win-win voor Yvonne Willemstijn, trajectregisseur bij de Kessler Stichting. “Vooraf hadden we verwacht dat het ontzettend zwaar zou zijn, maar het aanbod is perfect op ieders niveau afgestemd.” Bij de bootcamplessen van Sportief Besteed Groep wordt er individueel gekeken naar de mogelijkheden en biedt men alternatieven aan op oefeningen waar nodig. “Tot nu toe ervaren we de bootcamplessen als gezellig, fijn afgestemd op ieders niveau. We merken zelfs vooruitgang met oefeningen die we vaker of sneller kunnen uitvoeren. Ontzettend leuk!”

Regionale Mobiliteit VVT Haaglanden

Een uitwisseling ter afwisseling
Regionale mobiliteit light: het regionaal op basis van wederkerigheid en collegialiteit samenwerken bij individuele mobiliteitsvraagstukken. We starten in eerste instantie met: het mogelijk maken dat medewerkers (tijdelijk) ervaring op kunnen doen bij een collega organisatie. Zo gezegd hebben HWW zorg en Stichting Eykenburg afgelopen maand afgetrapt. Medewerkers van de afdelingen HR en P&O namen een kijkje in elkaars keuken met als doel: laten inspireren, kennisdelen en sparren. Een korte reactie van Branca van Swinderen (Stichting Eykenburg) en Natascha van der Meulen (HWW zorg):

Branca: “In verband met de AVG-regels hebben we niet direct mee kunnen kijken met elkaars werk, maar hebben we vooral inzage gekregen van de processen die men bij HWW zorg gebruikt. Ontzettend leerzaam! Dit soort uitwisselingen zijn een mooi middel om van elkaar te leren. Maar in de toekomst zouden andere laagdrempelige middelen ook een bijdrage kunnen leveren aan die kennisdeling. Zo zou een periodieke netwerkbijeenkomst ook een mooi idee zijn. Ik ben voorstander om regionaal meer in te zetten op samenwerking en het versterken van de banden. Dit zal ertoe leiden dat men sneller de telefoon pakt en elkaar opbelt met een hulpvraag of om te klankborden.”

Natascha: “Het was mooi om te zien dat er veel raakvlakken zijn in onze werkzaamheden en dat we ook tegen dezelfde problemen aanlopen. Het werkte geruststellend dat een aantal uitdagingen ook binnen de andere organisatie spelen. Ik ben blanco deze uitwisseling ingestapt, maar kijk er ontzettend positief op terug. We hebben gegevens uitgewisseld en toegezegd dat we altijd met elkaar kunnen sparren als die behoefte er is. Dat is al een prachtige winst van het project!”

VVT Zorgcampus

Inrichting VVT Zorgcampus van start
Bouwen met de winkel open… een lastige maar mooie uitdaging voor o.a. Branca van Swinderen. Branca is één van de kwartiermakers/aanjagers bij de implementatie van de verschillende onderdelen. Als trekker van het onderdeel ‘pre- en onboardingsprogramma’ geeft Branca een korte update. “We zijn momenteel bezig met onderzoek naar de zogenoemde reis van de klant. Dit willen we uitwerken in verschillende persona’s, waar de klant, in ons geval geïnteresseerden in werken in zorg/ leren in zorg en al werkend in zorg, zich in kan verplaatsen. Dit moet gaan leiden tot toegankelijke vindbaarheid van relevante informatie (en activiteiten) over werken, leren en je loopbaan en ontwikkeling in de Haagse VVT. De ontwikkeling van het interactief online platform is hier stap één in. Als deze informatievoorziening staat, ligt de uitdaging vooral in het toe leiden naar het platform. Dat zullen we moeten doen door een brede online- en offline campagne waarin we laten zien hoe mooi onze sector is. Uiteindelijk hoop ik dat we mede dankzij de zorgcampus een geleidende schaal ontwikkelen van niveau 1 t/m niveau 4, we meer mensen kunnen opleiden tot zorgmedewerkers en we meer in kunnen zetten op gemoduleerd onderwijs!”

Flora van Eck (ROC Mondriaan) focust zich met collega’s op stageplekken, stagebegeleiding, begeleidingsnetwerk en de VVT community voor (zij)instromers. Flora: “Samen met een afvaardiging uit de verschillende VVT instellingen (Saffier, Eykenburg, HWW zorg, WZH, Florence, Respect, Cardia) en met de Haagse Hogeschool zetten we 4 “try outs” in na de zomervakantie;

1. 2 pilots met studenten MBO 4 maatschappelijke zorg – specifieke doelgroepen – op gemengde leerafdelingen met als doel studenten met andere dromen en een ander profiel warm te maken voor de ouderenzorg;
2. de inzet van 4e jaars HBO verpleegkunde studenten niet alleen in de zorg maar ook (juist!) in de rol van onderzoek en advies met als thema begeleiding van studenten in de VVT. wat gaat goed wat kan nog beter, mooier en anders?
3. de vorming van een learning community light in de betrokken instellingen: een community van Hbo en mbo studenten, werkbegeleiders en opleidingsfunctionarissen.
4. het aanbieden van een aantal scholingsactiviteiten (4 per jaar) voor opleidingsfunctionarissen vanuit ROC Mondriaan en de Haagse Hogeschool.”