VVT Zorgcampus – Fase 2 | Inrichting VVT Zorgcampus van start

Start ontwikkeling aanbod VVT Zorgcampus

Eind 2020 heeft de Stuurgroep RAAK VVT met het advies van Goudvisie de verkenningsfase voor de VVT Zorgcampus afgerond. Met een duidelijk en concreet wensbeeld: De VVT Zorgcampus richt zich op het aantrekken van nieuwe medewerkers voor VVT Haaglanden door op één plek een leer-, ontwikkel- en begeleidingsaanbod aan te bieden.

Bouwen met open winkel…

Na deze verkennende fase zijn we nu volop aan de slag met  de ontwikkeling van het aanbod van de VVT Zorgcampus. Er zijn inmiddels onder leiding van zogenaamde “trekkers” uit het werkveld en aangesloten partners van RAAK VVT 6 werkteams  vol energie gestart met de  ontwikkeling van het aanbod.  Waar nodig roepen zij de hulp en expertise in van een reflectiegroep samengesteld uit HR managers, bestuurders van zorginstellingen en partners RAAK VVT. Voor een aantal deelopdrachten is parallel hieraan al stappen gezet in de daadwerkelijke uitvoering in de praktijk (zoals voor gezamenlijke wervingsaanpak VVT en het Online/Offline leerplatform).

Het aanbod wordt dus echt gezamenlijk en bottom-up ontwikkelt en vooral ook vraaggericht vanuit de doelgroep. Wat we daarmee bedoelen? We starten met de ontwikkeling van het aanbod voor de, tijdens de verkenningsfase geselecteerde thema’s die aansluiten bij de behoefte van de doelgroep.

Wat wordt het aanbod in de VVT Zorgcampus?

Wervingsaanpak voor VVT
Eén gezamenlijke voordeur voor werken in de VVT regio Haaglanden.

VVT pre- en onboarding programma
Dit is een overkoepelend pre- en onboarding programma voor alle aangesloten VVT-instellingen.

Begeleidingsnetwerk
Goede, langdurige en passende begeleiding is essentieel om mensen op een duurzame manier in te laten stromen eén te behouden binnen de VVT.

Online/offline leerplatform specifiek leeraanbod VVT Haaglanden (aansluitend op en aanvullend aan regulier aanbod)
Dit wordt dé plek waar nieuwe en bestaande medewerkers het overkoepelende leeraanbod van de VVT Zorgcampus kunnen vinden.

Stageplekken en stagebegeleiding
Het is belangrijk dat de kwaliteit, kwantiteit en wijze van aanbieden van stageplaatsen aanzienlijk verbeterd wordt. De VVT Zorgcampus gaat hier samen met onderwijsinstellingen aan bouwen.

Regionale VVT community voor (zij)instromers
De behoefte aan het delen van ervaringen en inzichten met peers is groot binnen de VVT, met name bij zij-instromers. De VVT Zorgcampus gaat hier samen met onderwijsinstellingen aan bouwen.

Voor een verdere toelichting op de specifieke thema onderdelen verwijzen wij door naar de bijlage Begeleidingsaanbod VVT Zorgcampus.

Hoe ziet het tijdspad eruit?

Er wordt vanaf maart volop gebouwd met de 6 werkteams en parallel hieraan worden delen van het aanbod al in de praktijk gebracht. Eind van het jaar staat de campus er in volle omvang. Uiteraard is het dan niet af,  blijvende aandacht en doorontwikkeling  is vanzelfsprekend.

Voor meer informatie over het te ontwikkelen aanbod en de leden van de werkteams en reflectiegroep, verwijzen wij door naar de bijlage Toelichting projectstructuur .

Wil je meedoen, heb je vragen, suggestie of opmerkingen n.a.v. dit artikel of één van de bijlagen? Neem contact op met projectleider Annouk van Es.

Benieuwd naar de voortgang en resultaten van dit project? Bekijk ons rapportagedashboard.