VVT Zorgcampus – Fase 1 | Verkenning en ontwikkeling

Het project ‘Verkenning en ontwikkeling Zorginnovatie en –talentcentrum VVT Haaglanden’ heeft als doel om gezamenlijk te werken aan de begeleiding, (loopbaan)ontwikkeling, opleiding en duurzame inzetbaarheid van huidige en nieuwe medewerkers en een hierbij een koppeling te maken met innovatie in de zorg voor ouderen. Er wordt een nadrukkelijke verbinding gemaakt met de lopende initiatieven en best practices, zoals de Zorgacademie van de gemeente Den Haag en soortgelijke concepten binnen en buiten de regio.

Het doel van dit project is het behoud en (loopbaan)ontwikkeling van nieuwe en huidige zorgmedewerkers.

Dit project kent een gefaseerde aanpak:

  • Analyseren en verkennen ontwikkelmogelijkheden Zorginnovatie en -talentcentrum VVT Haaglanden.
  • Advies voor het ontwikkelen van het Zorginnovatie en -talentcentrum VVT Haaglanden
  • Het concreet ontwikkelen van het Zorginnovatie en -talentcentrum VVT Haaglanden.

Eind 2020 hebben we in de Stuurgroep RAAK VVT met het advies van Goudvisie de verkenningsfase (fase 1) voor de VVT Zorgcampus afgerond.

Hoe gaan wij dit doel bereiken?

  • Door middel van het faciliteren van samenhang en samenwerking tussen (talent)ontwikkeling en loopbaanbegeleiding.
  • Er worden innovatief maatwerk in onderwijs- en trainingen aangeboden.
  • Door ervaringen, best practices en initiatieven te delen leren wij van elkaar.
  • Er wordt samengewerkt, informatie gedeeld en innovaties opgestart.

In het projectplan wordt de aanleiding voor het ontwikkelen van een Zorginnovatie en -talentcentrum en het plan van aanpak toegelicht. Gedurende het project wordt gefaseerd informatie beschikbaar gesteld ter inzage. Deze informatie wordt bijgevoegd als bijlage aan de rechterzijde van deze pagina en verwerkt in dit artikel.

Dit project is onderdeel van het convenant RAAK VVT Haaglanden. Dit is een samenwerkingsverband tussen de verpleeghuizen en thuiszorg (VVT) in de regio Haaglanden (verenigd in ZorgScala), het zorgkantoor CZ, ZorgZijn Werkt, de gemeente Den Haag en de Haagse opleidingsinstituten.

Benieuwd naar de voortgang en resultaten van dit project? Bekijk ons rapportagedashboard.