Pilot regionale Mobiliteit VVT Haaglanden “light”

Wie doen er mee?

De collega’s met een eindverantwoordelijke HR functie van Stichting Eykenburg, Oldael, SWZ en HWW Zorg committeren zich aan de bedoeling en het idee en gaan aan de slag met de Pilot regionale Mobiliteit VVT Haaglanden “light”

Zij zijn bereid:

  • het idee formeel en informeel binnen de eigen organisatie uit te dragen en kenbaar te maken;
  • zichzelf er (tijdelijk) voor in te zetten (je kunt bijvoorbeeld worden gebeld met de vraag of je voor een medewerker van een collega wat kunt doen);
  • in ieder geval een half jaar mee te doen;
  • de uitdagingen die we tegen gaan komen met elkaar aan te gaan met als uitgangspunt  denken in “(praktische) oplossingen” en niet in “belemmeringen en problemen”.

 

Wat gaan we doen in de pilot?

Het op basis van wederkerigheid en collegialiteit samenwerken bij individuele mobiliteitsvraagstukken. We starten in eerste instantie met: het mogelijk maken dat medewerkers (tijdelijk) ervaring op kunnen doen bij een collega organisatie.

Winst is naast het behoud van een medewerker voor de VVT Haaglanden het ondersteunen van de individuele medewerkers bij re-integratie en/of ontwikkeling in hun loopbaan. Dit geldt voor alle (zorg en niet zorg gerelateerde) medewerkers. Mooie bijvangst is dat door het opdoen van een andere ervaring de deskundigheid van een afdeling / dienst wordt verhoogd. Door een laagdrempelige insteek kunnen we ervaring opdoen en de meerwaarde voor alle deelnemers (sector, organisatie en individu) gaan ervaren van samenwerking. Met als perspectief een duurzame samenwerking die een win/win oplevert.

 

Hoe gaan we dit doen?

  • Eindverantwoordelijke HR professionals van deelnemende organisaties maken het initiatief bekend bij de juiste spelers op dit terrein binnen hun organisatie.
  • HR verantwoordelijke neemt bij een concrete casus/vraag voor een individuele medewerker contact op met een van de collega’s van de deelnemende organisaties.
  • Op basis van deze persoonlijke voordracht wordt door de collega organisaties actief gezocht naar mogelijkheden binnen een andere organisatie.
  • Als er “een match” is bij een van de collega organisaties maken deze samen afspraken over de voorwaarden etc. (binnen de kaders van de cao en wet en regelgeving en privacywetgeving). Detachering en inleen op projectbasis behoort tot de mogelijkheden.
  • Eindverantwoordelijke HR evalueren en delen met elkaar periodiek de voortgang, successen en knelpunten en uitdagingen.

 

Bekijk de memo om te lezen welke middelen/infrastructuur nodig zijn om dit te kunnen doen en welke inspirerende voorbeelden in andere regio’s en sectoren worden benoemd.

Thema
Behoud & instroom
Soort item
Projecten
Thema tags
behoud
instroom
Trefwoorden
collegialiteit
infrastructuur
Mobiliteit
Mobiliteit VVT Haaglanden “light”
mobiliteitsvraagstukken
pilot
wederkerigheid
Contactpersoon