Verpleegkundige achterwacht geregeld via Spoedzorg Haaglanden

Verpleeghuizen dienen 24/7 een verpleegkundige beschikbaar te hebben voor acute verpleegkundige vragen. Vooral in de avond- nacht en weekend doet dit een groot beroep op schaars personeel en zijn de kosten hoog. Daarom organiseren Florence en HWW Zorg samen deze Verpleegkundige Achterwacht via Spoedzorg Haaglanden.

coördinatie
spoedzorg
verpleegkundige achterwacht
Physician Assistant versterkt borging medische zorg

Het klassieke verzorgingshuis bestaat tegenwoordig (bijna) niet meer. Tegenwoordig spreken we over woonzorgcentra. Hier wonen vaak cliënten met een zogeheten ‘verblijf zonder behandeling’. Voor deze mensen blijft hun huisarts medisch verantwoordelijk. Maar omdat de zorgzwaarte van cliënten toeneemt, kan de huisarts niet altijd de speciale zorg en aandacht bieden die een cliënt soms wel nodig heeft. Hoe zorg je dan dat de cliënt de juiste zorg krijgt?

borging
medische zorg
physician assistant
verblijf zonder behandeling
woonzorgcentra
Spoedconsult voor huisartsen voorkomt crisisopnames ouderen

Stel: een huisarts krijgt te maken met een oudere cliënt met een mogelijke spoedsituatie. Om te zorgen dat de huisarts deze cliënt efficiënt de juiste hulp kan bieden, is er een oplossing in het leven geroepen: een speciaal telefoonnummer voor overleg met een specialist ouderengeneeskunde (SO).

doorstroom
eerste lijn
samenwerking
spoed
zorg