Spoedconsult voor huisartsen voorkomt crisisopnames ouderen

Stel: een huisarts krijgt te maken met een oudere cliënt met een mogelijke spoedsituatie. Om te zorgen dat de huisarts deze cliënt efficiënt de juiste hulp kan bieden, is er een oplossing in het leven geroepen: een speciaal telefoonnummer voor overleg met een specialist ouderengeneeskunde (SO).

Project: Verbetering doorstroom in de keten
Projectleiders: Martine Kant en Anne Zekveld
Organisaties: WZH en Florence

Efficiënter inzetten van zorgcapaciteit
Na een spoedconsult blijkt vaak dat het advies en de behandeling anders zijn dan in eerste instantie werd gedacht. Doordat huisartsen een SO om advies kunnen vragen, worden meer crisisopnames afgewend en krijgen oudere cliënten de juiste zorg op de juiste plek. Dit verlicht bovendien de druk op de geringe beschikbaarheid van crisisbedden en zorgt voor een betere doorstroom in de keten.

Spoedsituatie afwenden
Hoe werkt het? Overdag op werkdagen kunnen huisartsen die een oudere patiënt in de praktijk hebben met een mogelijke spoedsituatie de telefoonlijn bellen op 088-0025080. Mocht het nodig zijn, dan doet de SO een huisbezoek binnen 24 uur. Zowel huisartsen als SO’s zijn erg enthousiast over de werkwijze. Het succes blijkt ook uit de cijfers*: er vinden gemiddeld 63 consulten en 9 huisbezoeken per maand plaats. In 55% van de gevallen kon een crisisopname binnen de VVT of SEH voorkomen worden. Bij 35% van de ELV hoog-complex aanmeldingen werd getriageerd naar de GRZ. In 34% van de gevallen kon de patiënt thuis blijven.

Professionalisering
De werkgroep ziet  een kans in verdere professionalisering van de lijn, zoals ruimere openingstijden. Bovendien wordt er gekeken naar een samenwerking tussen de huisartsenposten en ziekenhuizen op dit project, zodat de doorstroom in de keten nog verder zal verbeteren.

Voor meer informatie, zie de infographic in de downloads aan de rechterzijde.

*Gebaseerd op cijfers van juni 2022 t/m juni 2023

Thema
Regionale afstemming zorg
Soort item
Projecten
Trefwoorden
doorstroom
eerste lijn
samenwerking
spoed
zorg