ZorgScala vormt werkgroepen om VPT-kennisdeling te versterken

Vanaf april 2024 heeft ZorgScala de actieve kennisdeling over VPT versterkt door werkgroepen te vormen. Deze werkgroepen, met vijf projectleiders per team, pakken uitdagingen aan in de levering van VPT. Doel is een duurzaam en cliëntgericht aanbod, dat voldoet aan de zakelijke belangen van de organisatie en de behoeften van stakeholders.

Als ZorgScala hebben wij een stevige ambitie op het realiseren van volledig pakket thuis (VPT) en aanbieden hiervan in de regio Haaglanden. Bij Kennisconnectie gaat het om actieve en passieve kennisdeling. Lees meer over Kennisconnectie.

Gespikkelde VPT-aanpak

De werkgroep voor gespikkelde VPT houdt inspirerende bijeenkomsten, waarin het gaat over deze onderwerpen:

  • Optimaliseren van de inzet van informele zorg, afgestemd op de capaciteiten en wensen van zorgverleners.
  • Versterken van de samenwerking binnen en buiten de organisatie om snel te kunnen reageren in situaties die palliatieve zorg vereisen.
  • Vereenvoudigen van de administratieve processen bij de overgang van MPT naar VPT, vooral wanneer het dossierhouderschap wijzigt.

Geclusterde VPT-aanpak

In de bijeenkomsten van de werkgroep voor geclusterde VPT komen deze onderwerpen aan bod:

  • De Wet zorg en dwang: hoe ga je hier mee om als iemand langer thuis blijft wonen? In het teamplatform staat een document met best practices dat leden van ZorgScala kunnen gebruiken.
  • Uitdagingen van de business case. Wat zijn de sterkste en zwakste punten van de business case van aangesloten leden? De werkgroep denkt actief mee hoe deze opgevangen kunnen worden of verder uitgebouwd als kracht.

De werkgroepen zullen in de loop van 2024 nog meer vorm krijgen. Hun geleerde lessen worden beschikbaar voor alle ZorgScala-leden.

Lees alle informatie over VPT in het artikel Volledig pakket thuis (VPT).

Inspiratiesessie leefpatroonmonitoring op 11 juni

Naast de actieve werkgroepen zijn er inspiratiesessies voor alle leden. De volgende bijeenkomst staat op 11 juni in het teken van leefpatroonmonitoring. Een juiste inrichting hiervan is essentieel voor het langer thuis wonen. Leefpatroonmonitoring is een digitale zorgtechnologie die de dagelijkse routines van alleenwonende mensen met dementie volgt via sensoren in hun woning. Dit werd voorheen leefstijlmonitoring genoemd. De techniek helpt zorgmedewerkers en mantelzorgers om belangrijke veranderingen in het gedrag van cliënten snel te detecteren. De technologie maakt geen inbreuk op de privacy, omdat het geen camera’s gebruikt. In de inspiratiesessie op 11 juni gaan de leden van ZorgScala samen met een adviseur van Vilans in gesprek over het gebruik, de implementatie en de financiering van leefpatroonmonitoring.

Interesse?

Meld je aan voor deze bijeenkomsten door contact op te nemen met Quinten de Coo, via quinten@partzorg.nl of op telefoonnummer 06 557 200 52.

Thema
Zorg thuis in de wijk
Soort item
Nieuws
Thema tags
zorg thuis
Trefwoorden
ouderenzorg
VPT
zorg thuis