Kennisconnectie VPT: kennis delen en leren van andere organisaties

Als ZorgScala hebben wij een stevige ambitie op het realiseren van volledig pakket thuis (VPT) en aanbieden hiervan in de regio Haaglanden. Momenteel werkt iedere zorgorganisatie op haar eigen manier aan VPT, met de beste intenties. Om elkaar te ondersteunen en versterken zijn we gestart met ‘Kennisconnectie’.

Wat is Kennisconnectie?

Kennisconnectie is een onderdeel van ZorgScala, waarbij de focus ligt op het bij elkaar brengen van collega’s uit de praktijk van de verschillende zorgorganisaties. Deze manier van kennisdelen gaan we gebruiken voor de zorguitdagingen van nu, zoals VPT, maar ook van de toekomst.

Hoe werkt Kennisconnectie?

Kennisconnectie zet in op de pijlers kennis ontsluiten, kennis delen en het maken van afspraken op basis van de opgedane kennis. Waar kun je dan aan denken?

  • Actieve kennisuitwisseling organiseren op diverse niveaus van de organisaties.
  • Stimuleren van kennisdeling in een digitale kennisbank. Bij ZorgScala aangesloten leden kunnen hier documenten delen en raadplegen over specifieke onderwerpen.
  • Actief de samenwerking opzoeken en kennis delen van en met stakeholders, zoals woningcorporaties, huisartsen en het zorgkantoor.
  • Organiseren van bestuurlijke bijeenkomsten over specifieke strategische thema’s en het faciliteren van het maken van afspraken.
Kennis stroomdiagram Kennisconnectie Haaglanden

VPT intervisie

Als onderdeel van Kennisconnectie is ZorgScala een VPT intervisie gestart. Doel is om van elkaars uitdagingen maar ook best practices te leren. De eerste intervisie was in het najaar van 2023, vervolgens zullen deze vijf keer per jaar plaatsvinden. De verslagen van de bijeenkomsten kun je inzien via de kennisbank van ZorgScala. We nodigen alle leden uit bij te dragen aan deze kennismap door hier handige of praktische documenten in te plaatsen.

Meedenken over VPT? Meld je aan voor de intervisie

Samen bepalen we de agenda op basis van de actualiteiten. Denk hierbij aan onderwerpen als:

  • logeeropvang
  • ongeplande zorg
  • cliëntenwerving
  • samenstelling van VPT-teams

Meld je aan voor deze bijeenkomsten door contact op te nemen met Quinten de Coo, via quinten@partzorg.nl of op telefoonnummer 06 557 200 52.

Thema
Zorg thuis in de wijk
Soort item
Nieuws
Thema tags
zorg thuis
Trefwoorden
langdurige zorg
VPT