Kennisconnectie VPT: kennis delen en leren van andere organisaties

Oudere dame met alarm thuis

Als ZorgScala hebben wij een stevige ambitie op het realiseren van Volledig Pakket Thuis (VPT) en aanbieden hiervan in de regio Haaglanden. Momenteel werkt iedere zorgorganisatie op haar eigen manier aan VPT, met de beste intenties. Om elkaar te ondersteunen en versterken starten we met ‘Kennisconnectie’.

Wat is Kennisconnectie?

Kennisconnectie is een onderdeel van ZorgScala, waarbij de focus ligt op het bij elkaar brengen van collega’s uit de praktijk van de verschillende zorgorganisaties. Deze manier van kennisdelen gaan we gebruiken voor de zorguitdagingen van nu, zoals VPT, maar ook van de toekomst.

Hoe werkt Kennisconnectie?

Kennisconnectie zet in op de pijlers kennis ontsluiten, kennis delen en het maken van afspraken op basis van de opgedane kennis. Waar kun je dan aan denken?

  • Actieve kennisuitwisseling organiseren op diverse niveaus van de organisaties.
  • Stimuleren van kennisdeling in een digitale kennisbank. Bij ZorgScala aangesloten leden kunnen hier documenten delen en raadplegen over specifieke onderwerpen.
  • Actief de samenwerking opzoeken en kennis delen van en met stakeholders, zoals woningcorporaties, huisartsen en het zorgkantoor.
  • Organiseren van bestuurlijke bijeenkomsten over specifieke strategische thema’s en het faciliteren van het maken van afspraken.

Kennis stroomdiagram Kennisconnectie Haaglanden

VPT intervisie

Als onderdeel van Kennisconnectie is ZorgScala een VPT intervisie gestart. Doel is om van elkaars uitdagingen maar ook best practices te leren. De eerste intervisie was op 25 oktober 2023, de tweede intervisie zal in januari 2024 plaatsvinden. Het verslag van de bijeenkomsten zal gedeeld worden via de kennisbank van ZorgScala. Alle leden worden uitgenodigd ook bij te dragen aan deze kennismap door hier bijvoorbeeld handige of praktische documenten in te plaatsen.

Aanmelden voor de VPT-intervisie

De eerste kennisdeling heeft in oktober 2023 plaatsgevonden, de tweede staat voor januari 2024 gepland. We bepalen samen de agenda, denk aan onderwerpen als logeeropvang, ongeplande zorg, cliëntenwerving en samenstelling van VPT-teams.

Meld je aan voor deze bijeenkomsten door contact op te nemen met Quinten de Coo, via quinten@partzorg.nl of op telefoonnummer 06 – 557 200 52.

Intervisie Volledig Pakket Thuis uitnodiging 25-10-23
Thema
Zorg thuis in de wijk
Soort item
Nieuws
Thema tags
zorg thuis
Trefwoorden
langdurige zorg
VPT