Volledig pakket thuis (VPT)

Thuiswonende oudere met zorgmedewerker VPT

Kan een cliënt met een langdurige zorgvraag thuis blijven wonen? Dat kan, ook in de regio Haaglanden. Daarvoor bieden onze leden, de zorgorganisaties die aangesloten zijn bij ZorgScala, het volledig pakket thuis aan. Met dit pakket ontvangt de cliënt de zorg en ondersteuning die hij ook in het verpleeghuis zou ontvangen, maar dan thuis.

De zorgorganisaties bieden het VPT op maat aan in deze vormen:

  • Geclusterd – de cliënt woont in een woonvorm met zelfstandige wooneenheden
  • Ongeclusterd – de cliënt woont in een eigen (huur)huis

Zorgorganisaties kijken goed naar wat de cliënt zelf nog kan en wil, wat mogelijk is volgens de Wlz-indicatie en waar naasten kunnen bijspringen. Zo stemmen zij de zorg goed af op de wensen en voorkeuren van de cliënt. Maatwerk dus.

Waaruit bestaat het VPT en wat is er anders dan thuiszorg?

Met een VPT regelen organisaties zorg bij de cliënt thuis via de Wet langdurige zorg (Wlz). Anders dan bij thuiszorg neemt de zorgorganisatie de coördinatie voor zorg en welzijn op zich. Daarnaast heeft de cliënt recht op maaltijdvoorziening en alarmering. Zo krijgt de cliënt wat hij nodig heeft en houden naasten de taken die hun passen.

Werkgroepen voor actieve VPT-kennisdeling

ZorgScala heeft de actieve kennisdeling over VPT versterkt door werkgroepen te vormen. Deze werkgroepen, met vijf projectleiders per team, pakken uitdagingen aan in de levering van VPT. Er zijn 2 werkgroepen:

  • werkgroep voor gespikkelde VPT
  • werkgroep voor geclusterde VPT

Lees over de activiteiten van de werkgroepen.

Dit is het volledig pakket thuis

Wie zorgt er voor de cliënt en wat is de rol van de huisarts?

Heeft een cliënt op basis van zijn indicatie recht op het VPT? Dan bespreken de betrokkenen met de zorgorganisatie hoe ze het VPT het beste inrichten voor de cliënt. Hierin is de zorgorganisatie eindverantwoordelijk. Medisch eindverantwoordelijk bij het VPT is de huisarts. De huisarts houdt dan ook via een multidisciplinair overleg en de persoonlijke gezondheidsomgeving contact met de dossierhouder van de zorgorganisatie voor de cliënt. Desgewenst stemt de huisarts af met de specialist ouderengeneeskunde of andere zorgprofessional van de zorgorganisatie, dit is op consultbasis.

Ben je verwijzer en wil je meer weten over welke zorg past bij de woonvorm en de Wlz-indicatie van je cliënt? Bekijk dan op de website van de Landelijke Huisartsen Vereniging het schema dat per woonvorm en Wlz-indicatie inzicht geeft in de verschillende situaties.

Wat valt niet onder het VPT?

  • Kosten met betrekking tot de woning. Hieronder valt de hypotheek of huur, inrichting, gas, water, licht en kosten voor telefoon, tv en internet. Deze regelen cliënten die in de wijk wonen zelf. Bij een aanleunwoning of seniorenflat verloopt dit vaak via de verhurende (zorg)organisatie.
  • Hulpmiddelen en woonaanpassingen. Hiervoor kunnen cliënten terecht bij de gemeente.
  • Behandelingen door de huisarts en tandarts, geneesmiddelen van de apotheek, medisch-specialistische zorg, en psychiatrische zorg. Deze zorgkosten worden vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet of aanvullende verzekeringen.

Wat zijn de kosten van het VPT?

Voor het VPT betaalt de cliënt een eigen inkomensafhankelijke bijdrage die afhangt van leeftijd, gezinsinkomen en gezinssamenstelling. In tegenstelling tot thuiszorg ziin er bij VPT wel alarmering en de maaltijden inbegrepen. Bovendien kan dankzij het VPT de cliënt thuis blijven wonen als de thuiszorg niet meer toereikend is. Deze eigen bijdrage is minimaal € 184,- en maximaal € 966,60 per maand. Dit bedrag wordt direct aan het Centraal Administratiekantoor afgedragen of ingehouden op een uitkering of pensioen.

Een cliëntadviseur van de zorgorganisatie stelt de feitelijke bijdrage vast. Met de rekenhulp van het CAK bekijk je alvast waar je cliënt op kan rekenen.

Vragen over VPT?

Voor cliënten: neem contact op met de zorgorganisatie in uw buurt.
Voor leden van ZorgScala: neem contact op via info@zorgscala.nl
Voor verwijzers: neem contact op met de projectmanager ouderenzorg van Hadoks via ExpertgroepOuderenzorg@hadoks.nl

Thema
Zorg thuis in de wijk
Soort item
Projecten
Trefwoorden
VPT
zorg thuis