Verpleegkundige zorg in de langdurige intramurale ouderenzorg

De complexiteit van de langdurige intramurale ouderenzorg, waaronder verpleeg- en verzorgingshuizen, is de afgelopen decennia toegenomen. Tegelijkertijd zijn er zorgen over de kwaliteit van de zorg. De algemene opvatting is dat meer zorgpersoneel zal leiden tot betere zorgkwaliteit, maar studies naar de relatie tussen personeelsomvang en -samenstelling (bijvoorbeeld verpleegkundigen, verzorgenden) en kwaliteitsindicatoren (zoals decubitus, incontinentie) in verpleeghuizen laten geen eenduidig bewijs zien.

Donabedian (2003) stelt in zijn concep­tueel model dat kwaliteit van zorg een samenhangend geheel is van structuur (menselijke, fysieke en organisatorische factoren), proces (wat feitelijk gebeurt bij het verlenen en ontvangen van zorg) en uitkomsten (effecten van geleverde zorg op gezondheid en welzijn van zorg­vragers). Het is daarom van belang om te weten wat er in het (zorg)proces plaats­vindt dat bijdraagt aan kwaliteit van zorg. Er is echter weinig bekend over wat verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden in verpleeghuizen precies doen in het zorgproces. Aangezien zij 24 uur per dag en zeven dagen per week zorg verlenen, en dus substantieel bijdragen aan de kwaliteit van zorg, is inzicht hierin belangrijk. Het zorgproces kan in kaart worden gebracht door directe observaties en/of door inzage in de verslaglegging van professionals (Donabedian, 2003). Beide zijn in het proefschrift Nursing in long-term institutional care. An examination of the process of care toegepast, met als doel inzicht te krijgen in de verpleegkundige en verzorgende zorgverlening. Daarnaast is onderzocht of kwaliteitsindicatoren ook verpleegkundige zorgresultaten zijn, en dus te beïnvloeden door ver­pleegkundige en verzorgende inter­venties. Astrid Tuinman promoveerde op 6 januari 2021 aan de Rijksuniversiteit Groningen op het proefschrift. Dit artikel beschrijft de belangrijkste be­vindingen van haar onderzoek.

Klik hier voor de link naar het hele artikel.

Thema
Regionale afstemming zorg
Soort item
Nieuws
Thema tags
Uncategorized