Tiental vierdejaars studenten Verpleegkunde aan de slag met mooie onderzoeksopdracht

De zomervakantie staat voor de deur, maar een blik op het nieuwe schooljaar laat ons zien dat tien studenten van de Haagse Hogeschool (HHS) aan de slag gaan met hun afstudeeropdracht in de Haagse VVT. Met een nieuwe opzet die de Haagse Hogeschool sinds enkele jaren hanteert, zullen er ook het komende schooljaar mooie matches ontstaan tussen studenten en zorginstellingen.

Tom Maassen, docent Haagse Hogeschool, licht toe: “We werken op de HHS sinds een paar jaar met zogenaamde onderzoekslijnen. Dit houdt concreet in dat leerlingen niet allen afzonderlijk een individueel afstudeeronderzoek uitvoeren, maar dat studenten participeren in een groter onderzoeksprogramma.” Een duidelijk verhaal, met duidelijke voordelen. “Het belangrijkste is dat de praktijk ook echt iets kan hebben aan de aanbevelingen die tussentijds en uiteindelijk uit zo’n lijn kunnen voortkomen”- aldus Maassen.

In schooljaar 2021-2022 zullen de studenten die gaan starten bij WZH, Florence, Respect, Eykenburg en HWW zorg participeren in de onderzoekslijn Leren & Presteren. De studenten zullen gedurende 20 weken onderzoek doen naar het leerklimaat en de kwaliteit van de begeleiding binnen de organisaties, met name op de afdelingen waar zij geplaatst gaan worden. De tweede helft van de stage is het onderdeel Handelen, waarin studenten gaan laten zien dat ze op het niveau van een beginnend beroepsprofessional kunnen functioneren.

Bovenstaande samenwerking en de inzet van deze studenten zijn een mooi, concreet voorbeeld van wat de VVT Zorgcampus betekent en gaat betekenen in de regio, voor zowel opleidingsinstellingen als zorginstellingen. De VVT Zorgcampus, momenteel nog vol in ontwikkeling, biedt ruimte voor een specifiek onderdeel ‘stageplekken- en begeleiding’, waarbij de nadruk ligt op verbetering van de kwaliteit, kwantiteit als wijze van het aanbieden en invullen van stageplekken binnen de Haagse VVT.

Meer informatie over de VVT Zorgcampus is terug te vinden op https://zorgscala.nl/projecten/vvt-zorgcampus/ (FASE 1) en https://zorgscala.nl/projecten/vvt-zorgcampus-fase-2-ontwikkeling-aanbod/ (FASE 2)

Thema
Arbeidsmarkt
Soort item
Nieuws
Thema tags
behoud
instroom
Trefwoorden
behoud
HHS
instroom
studenten
Zorgcampus
Contactpersoon

Tom Maassen

Tom Maassen