Hoe je van leren een integraal onderdeel van werken maakt

Hoe kunnen leren en verbeteren worden geïntegreerd in het werkproces en hoe kun je zorgmedewerkers hierbij ondersteunen? Die vraag hebben veel zorgorganisaties, zo bleek uit een onderzoek van Vilans naar kennisvragen. Wat zijn bekende knelpunten bij het leren en verbeteren? Welke kennis is al beschikbaar? En wat zou nog moeten worden onderzocht? Vilans bracht dat in kaart in de publicatie ‘Leren en verbeteren in de ouderenzorg’. In drie artikelen worden de uitkomsten samengevat.

In het tweede deel staat het leren als integraal onderdeel van werken centraal. Hoe kunnen medewerkers gestructureerd leren van handelingen tijdens bijzondere situaties, bijvoorbeeld bij een incident met een agressieve cliënt? Hoe organiseer je reflectiemomenten en wat heeft de zorgmedewerker nodig om nieuwe maatregelen succesvol in te voeren?

Wat wij in de regio doen? Met de ontwikkeling en implementatie van de VVT Zorgcampus zorgen wij voor een regionale aanpak op de aandachtsgebieden die ook te lezen zijn in de publicatie. Onderdeel van deze aanpak is de ontwikkeling van een gezamenlijk platform: Ontdek de Haagse Ouderenzorg, die later dit jaar wordt gelanceerd.