#Hoedan? – FWG Trendrapport VVT

Rechts in het scherm download je een nieuw trendrapport van Stichting FWG. Een rapport waarin de branche VVT centraal staat, afgezet tegen een brede analyse van de hele zorgsector. De analyse kwam dit jaar tot stand binnen de kaders van ons nieuw ontwikkelde trendframework (zie p. 108) waarmee we grote, wereldwijde bewegingen kunnen verbinden aan bewegingen binnen de zorg in Nederland. De belangrijkste conclusie? De zorg van de toekomst is ouderenzorg. Een uitspraak die de hoofdbeweging in de VVT én de maatschappelijke consequenties daarvan in een keer duidelijk neerzet. Alle sectoren krijgen te maken met vergrijzing, maar de zorg en daarbinnen de VVT eens te meer. En dat roept vragen op.

Thema
Behoud & instroom
Soort item
Kennisbank
Thema tags
behoud
instroom