Welke technologie past bij mijn organisatie?

Welke zorgtechnologieën zijn nou bewezen effectief en arbeidsbesparend? En hoe kunnen we zorgen dat zorgorganisaties niet steeds zelf het wiel hoeven uit te vinden, maar effectiever keuzes kunnen maken bij het implementeren van technologieën? Dat was de uitdaging die een aantal zorgorganisaties gezamenlijk op hebben gepakt. Samen met de Haagse Hogeschool is een projectgroep van Florence, Amarosa en HWW aan de slag gegaan met het identificeren van bewezen effectieve en arbeidsbesparende technologie.

arbeidsbesparing
inventarisatie
onderzoek
Praktijkgericht
regionaal
samenwerking
zorgtechnologie
Samen Digitaal

Een gezamenlijk project met als doel alle medewerkers binnen Cardia, Stichting Eykenburg en HWW zorg digitaal vaardiger te maken.

digicoach
digitale vaardigheden
leren en ontwikkelen
Innovatieplatform Ouderenzorg Haaglanden

Cardia
duurzame aanpak
implementatie
Innovatieproject
kennis
Masterclass
opschaling
Saffier
zorgsector