Zorgvernieuwing, Innovatie en Technologie binnen ZorgScala

Willen we de zorgkwaliteit op peil houden of verbeteren, dan is zorginnovatie cruciaal. Daarom is ZorgScala gestart met het project ‘Regionale inventarisatie en infrastructuur zorgtechnologie’. In dit project werken de ZorgScala-zorgorganisaties samen aan zorginnovatie en technologische vooruitgang.

Innovatie
samenwerken
Gezamenlijk data breder benutten met DDI

Binnen de zorg zijn veel data aanwezig. Deze data kunnen handig ingezet worden om slimmere keuzes te maken bij het inrichten van de zorg. Hiervoor moeten wel de juiste tools en kennis aanwezig zijn, maar hoe doe je dat? Dat is waar het project Data-gedreven Innoveren om draait.

data
Innovatie
samenwerken
toekomstbestendig
Samen werken aan veilige informatie-uitwisseling

Binnen de zorgsector wordt vaak gesproken over een hoge administratieve druk. Zorginstellingen moeten vaak informatie opzoeken en aanleveren aan andere partijen in de zorgketen. Dit kost veel tijd en werk. Daarnaast moet data veilig opgeslagen en verstuurd worden vanwege privacy-gevoeligheid. Vanuit de Nederlandse overheid moeten zorgaanbieders met deze twee uitdagingen aan de slag en voor de toekomst voldoen aan een aantal eisen. Maar hoe ga je als kleine organisatie mee in alle ICT-ontwikkelingen? De organisaties Oldael, het Johannahuis, Amarosa en het mr L.E. Visserhuis hebben deze uitdagingen gezamenlijk opgepakt.

data
ICT
informatie
privacy
samenwerking
Met vier projecten samen innoveren binnen lerend netwerk

Met alle veranderingen in de sector hebben veel ouderenzorgorganisaties vragen als: hoe kunnen we duurzaam innoveren in de ouderenzorg? Welke innovaties hebben we nodig, wat vraagt dit van onze organisaties en medewerkers en hoe zorgen we dat we de menselijke kant niet vergeten bij alle technische mogelijkheden? Binnen de Community of Practice wordt samen opgetrokken om deze vragen te beantwoorden door middel van gezamenlijke projecten en kennisdeling.

community
innoveren
kennis
lerend netwerk
Welke technologie past bij mijn organisatie?

Welke zorgtechnologieën zijn nou bewezen effectief en arbeidsbesparend? En hoe kunnen we zorgen dat zorgorganisaties niet steeds zelf het wiel hoeven uit te vinden, maar effectiever keuzes kunnen maken bij het implementeren van technologieën? Dat was de uitdaging die een aantal zorgorganisaties gezamenlijk op hebben gepakt. Samen met de Haagse Hogeschool is een projectgroep van Florence, Amarosa en HWW aan de slag gegaan met het identificeren van bewezen effectieve en arbeidsbesparende technologie.

arbeidsbesparing
inventarisatie
onderzoek
Praktijkgericht
regionaal
samenwerking
zorgtechnologie
Samen Digitaal

Een gezamenlijk project met als doel alle medewerkers binnen Cardia, Stichting Eykenburg en HWW zorg digitaal vaardiger te maken.

digicoach
digitale vaardigheden
leren en ontwikkelen
Innovatieplatform Ouderenzorg Haaglanden

Cardia
duurzame aanpak
implementatie
Innovatieproject
kennis
Masterclass
opschaling
Saffier
zorgsector