Samen Digitaal

In de zorg wordt steeds meer gebruik gemaakt van technologische innovaties zoals domotica, apps, software en robotica. Dat is noodzakelijk om kwaliteit van zorg te kunnen blijven leveren. Om hier op een doelmatige en effectieve manier gebruik van te kunnen maken, is het noodzakelijk dat medewerkers/zorgprofessionals in staat zijn om zelfstandig met alle vernieuwingen om te gaan en daarvoor over voldoende digitale vaardigheden beschikken. Niet alle medewerkers beschikken over het vereiste vaardigheidsniveau, velen zijn ’digitale starters’.

Uit ervaring én uit onderzoek blijkt dat digicoach een van de belangrijkste succes­factoren is in het verbeteren van digitale vaardigheden, met name bij digitale starters. De digicoach is een collega die collega’s persoonlijk ondersteunt bij het ontwikkelen van hun digitale vaardigheden. De digicoach is hiervoor minstens 8 uur per week vrijgesteld.

Het doel van het project is de kwaliteit van zorg en efficiency van werken te verbeteren door het vergroten van de digitale vaardigheden van alle medewerkers. Het resultaat is dat de betrokken medewerkers beschikken aan het eind van dit project over de benodigde digitale vaardigheden om zijn of haar functie goed te kunnen uitoefenen, nu en in de toekomst.

Thema
Zorgvernieuwing & technologie
Soort item
Projecten
Thema tags
behoud
innovatie
Trefwoorden
digicoach
digitale vaardigheden
leren en ontwikkelen
Contactpersoon

Frits Groen

f.groen@hwwzorg.nl

Anja de Korte

a.de.korte@hwwzorg.nl

Anja Kisman

a.kisman@eykenburg.nl

Jasmijn Soppe

jsoppe@cardia.nl