Vier Zorgscala-leden slaan de handen ineen met innovatieve pilot

Wat als je als zorgprofessional veel beter tot je recht zou komen op een andere plek? Hoe gaat de manager van een andere VVT-organisatie om met corona protocollen? En wat kunnen twee talentvolle verpleegkundigen of recruiters van elkaar leren? Om dit soort vragen te beantwoorden starten Stichting Eykenburg, Oldael, SWZ, HWW zorg en Respect een unieke samenwerking. Op basis van wederkerigheid. Kan dat? Ciska Keijzer van HWW zorg en Joep Janzing van Stichting Eykenburg geven het voorbeeld.

De pilot ‘Regionale Mobiliteit VVT Haaglanden “Light”’ start in januari 2021 met vier deelnemende organisaties. Een veelbelovende start voor een idee vanuit het RAAK VVT project van Zorgscala. En hoewel een transparante samenwerking als deze erg vernieuwend is, weet één van de initiatiefnemers Joep Janzing wat voor succesverhalen het kan opleveren. “In een vorige functie in de sector, in het zuiden van het land, wisten verschillende organisaties en professionals elkaar ook zo laagdrempelig te vinden. Als je elkaar daarin vertrouwt, levert dat veel extra kennis en kansen op. ” Waarom dan de toevoeging ‘Light’ in de naam van deze pilot? Dat antwoord is even simpel als treffend: “We willen gewoon kleinschalig en licht beginnen. Juist dan kunnen we laten zien dat dit werkt, zonder meteen te verzanden in processen, plannen en protocollen”, aldus HR-manager Janzing.

Nog betere zorg voor patiënt en personeel

Het klinkt mooi; meer samenwerken, elkaar vertrouwen, de deur voor elkaar openzetten en gewoon beginnen. Maar waarom zou je dat willen? Hier zijn meerdere antwoorden op z’n plek. Laten we beginnen met de antwoorden op de drie vragen in de openingsalinea van dit artikel. De collega-organisatie heeft misschien een passende functie voor die genoemde zorgprofessional met nieuwe ambities. De manager van de ene organisatie kan een week meekijken met haar collega-manager. De twee verpleegkundigen starten een uitwisseling van een maand in het kader van loopbaanontwikkeling. Drie persoonlijke succesverhalen die allen bijdragen aan betere zorg voor patiënten en betere werkomstandigheden voor medewerkers.

Het uiteindelijke resultaat zou een algeheel sterkere VVT-sector moeten zijn. Want door op deze wijze samen te werken, werk je aan een duurzame inzetbaarheid van medewerkers, een grotere regionale arbeidsmobiliteit en interessante loopbaanmogelijkheden. En dus aan een beter imago van de sector met als resultaat een positieve impact op behoud voor de sector en meer instroom.

Samen verantwoordelijkheid pakken

Natuurlijk levert iedere nieuwe vorm van samenwerking ook een bepaalde mate van spanning op. Zeker wanneer je kennis en kunde gaat delen met concurrerende organisaties.-Toch spreken de aan de pilot deelnemende organisaties eerder over collega-organisaties en voelt men het algehele belang om deze handschoen samen op te pakken. Het structurele contact binnen RAAK VVT en de energie van projectleider Annouk van Es gaan daar zeker aan bijdragen. “Je ziet dat we in de sector ook door de coronacrisis meer met elkaar verbinden en samenwerken”, stelt HWW zorg Manager Ciska Keijzer, “daar kunnen we met deze pilot echt op voortbouwen.”

Daad bij het woord

Maar wanneer vindt de eerste uitwisseling, stage of andere vorm van kennisdeling plaats? Ciska Keijzer en Joep Janzing voegen de daad bij het woord en zijn de eersten die in het nieuwe jaar een dag met elkaar mee zullen lopen. Wat hen betreft het begin van een succesvolle pilot waarin mooie persoonlijke succesverhalen worden geschreven. Succesverhalen die steeds meer organisaties zullen overtuigen van de kracht van het samenwerken op het gebied van arbeidsmobiliteitsvraagstukken. Na een half jaar zullen we de pilot dan ook evalueren en onderzoeken we een structurele en brede vorm.

Wilt u meer informatie over deze pilot? Zie https://zorgscala.nl/projecten/pilot-regionale-mobiliteit-vvt-haaglanden-light/. Voor vragen en/of opmerkingen of interesse om mee te doen? Neem dan contact op met Annouk van Es via annouk.van.es@zorgscala.nl of 06 52 58 46 98.

Thema
Arbeidsmarkt
Soort item
Nieuws
Thema tags
behoud
instroom
Contactpersoon