Samenwerken in de keten: Duurzame medische zorg aan ouderen in de regio

Duurzame medische zorg aan ouderen in de regio Mensen worden ouder en blijven langer thuis wonen. Complexe zorgbehoeften nemen daardoor toe. Tegelijkertijd is sprake van een krimpende beroepsbevolking. In de ouderenzorg zien we dat onder andere terug in het groeiende tekort aan specialisten ouderengeneeskunde (SO), vooral in regio’s buiten de randstad. Voor de Erasmus Universiteit Rotterdam vormde dit groeiende tekort aan SO het startpunt van het actieonderzoek ‘Duurzame medische zorg aan ouderen in de regio’. Ook de regio’s hadden hier duidelijk behoefte aan. Zodoende trekken universiteit en regio’s hierin samen op. Inmiddels zijn in tien regio’s de regionale problemen in regioscans in kaart gebracht, evenals de kansen die deze problemen bieden. Bovendien wordt in gezamenlijkheid volop in de regio’s geëxperimenteerd met innovatieve manieren van het organiseren en uitvoeren van de zorg. Het uiteindelijk doel is duurzame en kwalitatief goede zorg aan ouderen. In deze publicatie bieden acht regio’s een inkijk in hun pilots met een korte omschrijving van de regio als uitgangspunt.

Thema
Regionale afstemming zorg
Soort item
Nieuws
Thema tags
langdurige zorg