Nieuwe manier van gegevensuitwisseling moet cliëntoverdracht verbeteren

Bij de informatie-uitwisseling tussen cure en care ontstaan regelmatig problemen. Systemen zijn geregeld niet in staat met elkaar te communiceren. Dit zorgt niet alleen voor extra registratielast, maar brengt ook de continuïteit van de zorg in gevaar. De eerste resultaten van het post-mastertraject BIZON kunnen hier in de toekomst verandering in brengen.

BIZON staat voor Betere Informatie-uitwisseling tussen Ziekenhuis en Ouderenzorg en heeft onderzocht wat de voornaamste knelpunten zijn in het overdrachtsproces tussen cure in care, waarbij Saxenburgh Medisch Centrum als casus werd genomen. Het post-mastertraject, dat de ambitie heeft om betere gegevensuitwisseling tussen ziekenhuis en ouderenzorg te realiseren, werd uitgevoerd door Roy Stokvis, coördinator informatisering en klinisch informaticus i.o. bij Saxenburgh.

Stokvis: ‘Uit onderzoek blijkt dat in het overdrachtsproces diverse processtappen onnodig of dubbel worden uitgevoerd. Informatie wordt handmatig gekopieerd naar andere systemen. Een nieuw ontwerp van dit overdrachtsproces moet dubbel werk voorkomen en ontslaginformatie tijdig bij de specialist ouderengeneeskunde krijgen.’

Thema
Zorgvernieuwing & technologie
Soort item
Nieuws
Thema tags
instroom