WerkUrenBerekenaar gelanceerd: meer uren werken en beloning

Één van de zes thema’s van het Actie Leer Netwerk is ‘Meer uren werken’. In 2021 ligt de nadruk op de waarde van werken. Stichting Het Potentieel Pakken heeft samen met WOMEN Inc. en het Nibud de WerkUrenBerekenaar ontwikkeld. Een tool die inzicht geeft in wat meer (of minder) werken onder de streep betekent. 

Blog Wieteke Graven: beloning van zorgmedewerkers – de onderbelichte kant van de discussie
De discussie over beloning in de zorg houdt de gemoederen flink bezig, maar richt zich voornamelijk op één aspect: de hoogte van zorgsalarissen. Daarbij blijft wat ons, stichting Het Potentieel Pakken, betreft, een drietal minstens zo belangrijke zaken onderbelicht: de grote groep zorgmedewerkers die financieel niet onafhankelijk is, het gebrek aan transparantie over wat meer werken oplevert en het feit dat meer werken voor bepaalde groepen zorgmedewerkers maar marginaal loont. Benieuwd naar de hele blog? Klik dan hier.

WerkUrenBerekenaar – Inzicht in wat meer uren werken oplevert onder de streep
Beloning is een belangrijk maar vaak ook lastig thema voor zorgmedewerkers. Daarnaast speelt de complexiteit van het Nederlandse belastingstelsel ook een rol: het is niet eenvoudig om uit te rekenen wat er onder de streep overblijft als je meer gaat werken of wat het kost als je minder gaat werken. Met de WerkUrenBerekenaar kunnen werknemers makkelijk uitrekenen wat het voor hun portemonnee betekent als zij meer of minder gaan werken.

Om het gebruik van de tool te stimuleren, is er ook een zorgspecifieke campagne waarin een diverse groep zorgmedewerkers hun persoonlijke visie geeft op de waarde van werken, en specifiek beloning. Met de WerkUrenBerekenaar en begeleidende campagne kunnen werkgevers op een laagdrempelige manier het gesprek aangaan met hun medewerkers over het onderwerp.

Webinar
Zorgscala is momenteel bezig met de voorbereidingen op een webinar in mei in het kader van de WerkUrenBerekenaar. Meer info omtrent het webinar volgt later. Hou daarvoor het platform van Zorgscala in de gaten.

 

Thema
Arbeidsmarkt
Soort item
Nieuws
Thema tags
behoud
instroom