Het potentieel pakken in de zorg

De kans rondom grotere deeltijdbanen.

Met het aanhoudende tekort aan zorgmedewerkers de komende jaren worden diverse alternatieven gezocht om dit tekort te verkleinen. Uit het programma ‘Werken in de zorg’ van het Ministerie van VWS kwam een belangrijke oplossing voor het tekort aan zorgmedewerkers naar voren; contractuitbreiding van de huidige zorgmedewerkers. Het gaat hierbij niet om het omzetten van een parttime contract naar een fulltime contract. De uitbreiding van een contract met vier uur blijkt vaak al voldoende te zijn.

Het rapport ‘Het potentieel pakken in de zorg’ geeft onder andere inzicht in dat veel vrouwen in Nederland deeltijd werken, vaker dan in de rest van Europa. Dit betekent dat veel vrouwen in Nederland financieel afhankelijk zijn en de krapte op de arbeidsmarkt in stand gehouden wordt. In de ouderenzorg werken veel vrouwen en hiermee veel kansen om de krapte te verkleinen. Het rapport neemt je mee in de afweging om contractuitbreidingen door te voeren in de organisatie en op welke manier. Thema’s als de voordelen van contractuitbreidingen voor zowel de medewerker als de organisatie, het potentieel rondom uitbreiding van de gemiddelde contractomvang en de belemmeringen om dit potentieel te realiseren komen aan bod in het rapport. Aan de hand van een SWOT analyse kan een realistische afweging worden gemaakt om het tekort aan zorgmedewerkers, nu en in de toekomst, te verkleinen.

Er zijn al diverse pilots uitgevoerd betreft dit onderwerp in de zorg, en vaak met succes! Lees meer over het project in het rapport in de bijlage. Het rapport ‘Het potentieel pakken in de zorg’ is ontwikkeld door Stichting Het Potentieel Pakken naar aanleiding van het programma ‘Werken in de zorg’ van het Ministerie van VWS.

Nieuwsgierig waar Stichting Het potentieel pakken nog meer heeft gedaan en waar zij zich mee bezig houden? Lees alles over hen op hun eigen website, te vinden in het overzicht aan de rechterzijde van deze pagina!

Thema
Behoud & instroom
Soort item
Kennisbank
Thema tags
behoud
innovatie
Trefwoorden
(zij)instroom
contractuitbreiding
deeltijdbanen
potentieel
Contactpersoon