De VVT zorgcampus: klaar voor de start…

In januari wordt gestart met de concrete ontwikkeling van het aanbod in de VVT zorgcampus. Het project, onderdeel van het convenant RAAK VVT Haaglanden, startte deze zomer en doorliep succesvol de eerste verkennende fase. Hoogste tijd voor een vooruitblik. ‘Deze opgave overstijgt de organisaties.’

De ultieme droom? Annouk van Es, projectleider van de VVT zorgcampus: ‘De ouderenzorg in de spotlights zetten als een fijne, kwalitatieve werkplek, met ruimte voor ontwikkeling, een plek waar we gebruik maken van elkaars kracht en van de krachten in de samenleving.’  De VVT zorgcampus moet een plek worden waar iedereen die wil werken in de ouderenzorg terecht kan, zowel online als offline. De drie doelgroepen waar de VVT zorgcampus zich in eerste instantie op richt: laagopgeleiden en werklozen, hoogopgeleiden die werkzaam zijn in een andere (krimp)sector en instromers vanuit het mbo- en hbo-onderwijs. Van Es: ‘Ik zie het als een soort huis. Je gaat naar binnen, volgt de bordjes en komt uit in de juiste ruimte, bij de juiste “kamer”.

Investeren in leren

Benodigd volgens Pieter van Uden, adviseur opleidingen bij de Kessler Stichting: een aansprekend aanbod op het gebied van competentieontwikkeling, loopbaanadvies, onboarding en een interessant, digitaal leeraanbod. Van Uden: ‘Onderzoek wijst uit dat persoonlijke ontwikkeling belangrijk is voor afgestudeerde mbo’ers en hbo’ers. Als we deze doelgroepen willen werven en behouden moeten we meer investeren in leren en ontwikkelen. Alleen is dat moeilijk, samen kan het wel.’

De winkel openen

Het project is opgeknipt in twee fasen. Fase één, die gebruikt is voor een verkenning en analyse, is inmiddels afgerond. ‘“Wat willen we met elkaar doen?”, die vraag stond de afgelopen maanden centraal’, gaat Van Es verder. ‘We hebben in kaart gebracht wat er al is en wat nog ontbreekt. Daarbij zijn we samen van een abstract idee naar een concreet plan gegaan. Het doel is om in januari daadwerkelijk te starten met de ontwikkeling van de VVT zorgcampus. De winkel gaat meteen open. Alles wat er al is maken we inzichtelijk en beschikbaar. Ondertussen ontwikkelen we wat nog ontbreekt. Gaandeweg leveren we steeds deelproducten op.’

‘Als we allemaal op ons eigen eilandje blijven werken komen we niet verder. Ik vind het dus ontzettend mooi dat we met elkaar gaan samenwerken, daar ligt wat mij betreft de kracht van dit initiatief. ’ – Michele Ducheyne, projectmanager bij de gemeente Den Haag

Dat samenwerken tot succes kan leiden onderschrijven alle deelnemers. Marcel Verboom, bestuurder bij Oldeal: ‘We halen mensen aan de voorkant binnen, maar die gaan er aan de achterkant weer uit. Dat is zonde. Als we die mensen laten zien wat er nog meer is, waar ze nog meer kunnen werken, en als we ze helpen bij hun ontwikkeling, dan behouden we ze voor de zorg. Binnen de ouderenzorg is veel differentiatie, uiteenlopende competenties zijn nodig. Als we dat inzichtelijk maken, vinden we sneller een passende plek.’

Maatschappelijke opgave

Michel Winnubst, projectleider bij ZorgZijn Werkt: ‘Als regionale werkgeversorganisatie ondersteunen we werkgevers bij het vinden en inzetbaar houden van de juiste medewerkers. Anderen zitten evenmin niet stil, maar de aansluiting en verbinding tussen het aanbod is nog niet optimaal.’ Flora van Eck, projectleider bij ROC Mondriaan: ‘Er zijn veel opleidingen beschikbaar, maar dat is niet altijd duidelijk. Het is slim om vanaf het begin samen op te trekken en onderwijs vroeg te betrekken.’ Michele Ducheyne, projectmanager bij de gemeente Den Haag: ‘Als we allemaal op ons eigen eilandje blijven werken komen we niet verder. Als we elkaar concurreren en in dezelfde poule blijven vissen, verspillen we tijd en energie. Door de verbinding met elkaar te vinden en samen op te trekken met de verschillende initiatieven kunnen we meer bereiken.’

‘We hebben een inspanningsverplichting om van dit plan een succes te maken.’ – Marcel Verboom, bestuurder bij Oldael

Om het plan te laten slagen is geduld nodig. ‘We hebben een theelepel om een olifant te begraven, maar het is niet onmogelijk’, lacht Van Es. ‘De wil en bereidheid om boven je eigen uitdaging uit te stijgen zal doorslaggevend zijn de komende tijd. We staan voor een maatschappelijke opgave, dit is groter dan de organisaties.’ De urgentie staat in ieder geval als een paal boven water. Karin van Dijk, adviseur leren en ontwikkelen bij WoonZorgcentra Haaglanden: ‘Ik ben sinds kort, na dertig jaar afwezigheid, terug in de ouderenzorg. Ik ben ervan geschrokken hoe weinig er ogenschijnlijk is veranderd. Wat dat betreft is de Zorgcampus een geweldig initiatief om de ouderenzorg naar een hoger plan te tillen. Het is vernieuwend en aansluitend op de behoeften van nu en de komende jaren. De Zorgcampus draagt bij aan het bevorderen van de deskundigheid van zorgprofessionals wat de kwaliteit van zorg ten goede komt.’

Doen

‘De uitdaging is om het simpel te houden’, gaat Van Dijk verder. ‘Beginnen met de juiste mensen op de juiste plek, de samenwerking en communicatie inrichten en dan: aan de slag.’ Van Eck: ‘We praten veel, maar we moeten doen.’ Verboom tot slot: ‘De vrijblijvendheid moet eraf. We vragen immers ook geen vrijblijvendheid van onze medewerkers. We hebben een inspanningsverplichting om van dit plan een succes te maken. Er mag best een tandje bij.’

Meer informatie over de VVT zorgcampus? Zie https://zorgscala.nl/projecten/vvt-zorgcampus/. Heb je vragen of opmerkingen of wil je meedoen? Neem dan contact op met Annouk van Es: annouk.van.es@zorgscala.nl of via 06 52 58 46 98.

Dit artikel kwam tot stand met medewerking van Pieter van Uden, Flora van Eck, Karin van Dijk, Michel Winnubst, Michele Ducheyne, Marcel Verboom, Albert Goldsteen en Annouk van Es.

Thema
Arbeidsmarkt
Soort item
Nieuws
Thema tags
behoud
instroom
Contactpersoon