Praatplaat kwaliteitsdashboard

De praatplaat kwaliteitsdashboard helpt inzichtelijk maken welke data je nodig hebt voor het vullen van het kwaliteitsdashboard binnen jouw verpleeghuis. Je krijgt inzicht in welke data er binnen de organisatie beschikbaar zijn en welke je in het kwaliteitsdashboard wilt plaatsen. Met jullie eigen dashboard verbeter je de kwaliteit binnen jouw verpleeghuis.

De praatplaat kwaliteitsdashboard bestaat uit vragen die beleidsmedewerkers samen met andere afdelingen invullen. Visie, doel, doelgroep en indicatoren komen aan bod. Met de uitkomsten ga je gerichter aan de slag om het dashboard wat bij de wensen van de organisatie past te ontwikkelen en gebruiken.

Wat is een kwaliteitsdashboard?

Zorgorganisaties verzamelen en registreren een grote hoeveelheid informatie. Veel zorgorganisaties zijn zoekende hoe zij deze informatie optimaal kunnen gebruiken. Gewoonlijk stelt de afdeling Bedrijfsvoering en Kwaliteit periodiek rapportages op. Een dashboard kan dit proces automatiseren. Bovendien is de informatie meestal realtime beschikbaar. Een dashboard geeft gegevens samengevat weer. De gebruiker ziet in één oogopslag hoe de organisatie of het organisatieonderdeel ervoor staat en waar verbeterpunten liggen. Vaak is dit gevisualiseerd in metertjes, diagrammen of trends. Zoals het dashboard van een auto je tijdens de rit informeert over de status van de verschillende onderdelen van je auto, bijvoorbeeld een te laag oliepeil, zo laat het dashboard medewerkers zien waar actie moet worden ondernomen.

logo-wt-2018
Thema
Zorg thuis in de wijk
Soort item
Kennisbank
Thema tags
langdurige zorg
Trefwoorden
kwaliteitsdashboard
meten en weten
praatplaat