Zorgscala heeft prominente plek op Ontdek de Zorgweek

De Ontdek de Zorgweek is afgelopen. Veel zij-instromers hebben contact kunnen leggen met een van de aanwezige zorginstellingen. De stand van de Haagse Ouderenzorg nam in Zoetermeer en Den Haag een prominente plek in. Het was voor het eerst dat de elf instellingen van Zorgscala zich gezamenlijk op een beurs presenteerden.

De stand van Ontdek de Haagse Ouderenzorg viel zeker op. Drie banners, folders, vlaggen en een heuse loper om mensen welkom te heten. Het meest in het oog springend waren echter de middelen die Oudtopia ter beschikking had gesteld. De rollator in de vorm van een kermisattractie en allerlei verzwaarde braces, brillen die slecht lieten zien en koptelefoons die ieder geluid van de buitenwereld buitensluiten. Daarmee konden bezoekers ervaren hoe het is om met een belemmering te moeten leven.

Sterkere profilering

Alle promotiemiddelen gaven een ander licht op de ouderenzorg. Niet meer alleen: ‘ik zorg’. De ouderenzorg is veel meer. Je coördineert en organiseert de zorg. Je werkt samen met verschillende disciplines. Je kunt je specialiseren. Bij- en nascholingen volgen. Je werkt samen met het netwerk rondom de cliënt. Je helpt de cliënten om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Een krachtige profilering – en die viel op. Een mooie basis om verder uit te werken.

Zoekende bezoekers

Opvallend was dat veel bezoekers nog niet een heel goed beeld hadden van het werk dat ze zouden willen doen. ‘Iets met welzijn.’ Verder viel op dat mensen al hun opgedane werkervaringen in eerste instantie nogal bagatelliseerden. ‘Nou, nooit gewerkt in de zorg, hoor. Dus ik heb nog niet veel ervaring.’ Dat werd dus een kwestie van doorvragen. Je zag de gezichten toen oplichten. In hun werk als managementassistent hadden ze goed leren structureren, plannen, organiseren. Een financiële man besefte dat zijn jarenlange ervaring in een kantoor hem had geleerd om orde te scheppen in onduidelijkheid. En ja, ook hij kon als geen ander plannen en organiseren. ‘En ik ben best wel dienstbaar’. Allemaal vaardigheden die in de ouderenzorg van grote waarde zijn.

Uitwerken

De bedoeling is dat het platform Ontdek de Haagse Ouderenzorg verder uitgebouwd gaat worden. En dat is nodig, aldus een van de leden van Zorgscala. ‘De arbeidsmarktvraagstukken zijn te groot om het als individuele instelling alleen op te kunnen lossen.’

Thema
Arbeidsmarkt
Soort item
Nieuws
Thema tags
behoud
instroom
Downloads
PDF ODHOZ