Zorg thuis

Maak kennis met het thema Zorg thuis

Om kwetsbare ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, zal de komende jaren de zorg thuis toenemen. Zorgorganisaties bieden momenteel huishoudelijke verzorging, wijkverpleging- en verzorging, gespecialiseerde wijkverpleging en Palliatieve zorg aan huis. Dit aanbod zal in de toekomst uitbreiden om aan de wensen en behoeften van de cliënten te (blijven) voldoen. Deze zorg wordt gefinancierd vanuit de ZVW en de WMO.

Met het toenemende aanbod aan zorg thuis, zal ook het welzijnselement toenemen. Samenwerking met andere organisaties is daarbij noodzakelijk om zowel de juiste ondersteuning als ook de ondersteuning op het juiste moment te leveren. Het Haags Ontmoeten is een voorbeeld van een activiteit waarin zorg- en welzijnsorganisaties nauw met elkaar samenwerken.

Vanuit ZorgScala wordt deelgenomen aan het bestuurlijk overleg Zorg en Welzijnspartners dat door de gemeente Den Haag is opgezet.

Thema
Zorg thuis in de wijk
Soort item
Nieuws
Thema tags
innovatie
Trefwoorden
begeleiding thuis
dagbesteding
huishoudelijke verzorging
wijkverpleging
wijkzorg
WMO
zorg thuis
Contactpersoon