VWS presenteert tool voor succesvolle implementatie van AI

Wat onderzoekers en ontwikkelaars bedenken op het gebied van apps of AI wordt niet altijd succesvol geïmplementeerd in de praktijk. Soms is er een mismatch. Daarom is vanuit VWS het ‘Hulpmiddel Handelingsruimte’ bedacht. Dat vergroot de kans op succesvol doorlopen van het ontwikkel- én implementatieproces. Het helpt te denken aan alle aspecten.

Het lijkt tegenstrijdig, maar eigenlijk draait het om het structureren van innovatie. Het hulpmiddel gaat uit van een integrale en multidisciplinaire aanpak. Het is gemaakt door de krachten van verschillende expertises uit het veld te bundelen in het actieteam Handelingsruimte van het VWS-programma Waardevolle AI voor gezondheid, zo schrijft VWS. Het zorgt ervoor dat onderzoekers en ontwikkelaars op tijd stil staan bij de vereisten op vijf domeinen: waarde, toepassing, ethiek, techniek en verantwoordelijkheid.

Innovatiefunnel

De tool is opgebouwd aan de hand van een innovatiefunnel: een proces van zeven opvolgende fasen die gericht zijn op het creëren van zoveel mogelijk waarde – met checklists tussen de fasen. Als aan alle vereisten is voldaan, kan het traject naar de volgende fase in de innovatiefunnel. Zo voldoet de innovatie gaandeweg aan alle wet- en regelgeving en gebruikersverwachtingen.Het hulpmiddel is te gebruiken bij het opstarten en organiseren van een AI-ontwikkeltraject, bij het evalueren van lopende, afgeronde en mislukte trajecten en bij het afstemmen met stakeholders.

Community-based

De versie van het Hulpmiddel Handelingsruimte die nu is neergezet is een aanzet voor verdere ontwikkeling. Er moet een community-based hulpmiddel ontstaan, die wordt gevoed door het uitwisselen van ervaringen en lessen in het veld.   De aankomende maanden worden netwerken en andere expertises aangehaakt om een community te organiseren, zodat het huidige actieteam het stokje kan overdragen. Hierbij zal onder andere de Nederlandse AI Coalitie nauw betrokken worden, aldus VWS, maar alle geïnteresseerden zijn welkom om aan te sluiten bij digitale sessies in september.

Thema
Zorgvernieuwing & technologie
Soort item
Nieuws
Thema tags
innovatie
technologie