Van tekentafel en eigen vitaliteitsbeleid, naar vitale snacks uit de Vitaliteitscafetaria

In gesprek met Sandra Bullee (Cardia) en Tineke Broekema (HWW zorg), grondleggers van de Visienota Duurzame Inzetbaarheid VVT Haaglanden

Duurzame Inzetbaarheid (DI) is een breed begrip. Maar wat is de definitie hiervan? Een eerste vraag waar de werkgroep Duurzaam Inzetbaarheidsbeleid naar heeft gekeken. De uitkomst: ‘Iedereen in de VVT Haaglanden vitaal, deskundig en met plezier aan het werk. Nu en in de toekomst!’ Het klinkt heel mooi, maar hoe vertaal je een regionaal beleid naar een vitaliteitsbeleid, gedragen door de eigen zorgmedewerkers? En hoe vertaal je dit beleid naar een concreet traject? In regio Haaglanden bedacht men de Vitaliteitscafetaria, een online snackbar met een groot assortiment aan ‘vitale snacks’ om vitaal en in balans te blijven, speciaal voor de VVT-sector.

Vitaliteitscafetaria

Sandra: “Het beleid bij Cardia staat, het is nu tijd om de volgende fase in de praktijk te brengen. De vitaliteitscafetaria is een mooi middel om als organisatie relevante interventies, workshops en trajecten te bekijken. Enerzijds om ons te laten inspireren, anderzijds om af te nemen.” Een volgende fase die ook op het punt staat te beginnen bij HWW zorg, Tineke: “Bij groen licht van het MT gaan we direct aan de slag. De prioriteit ligt in eerste instantie bij medewerkers in verzuim en op preventie (het voorkomen dat medewerkers in verzuim komen). Deze groep medewerkers kunnen bij de Casemanager Verzuim aangeven welke workshop zij willen volgen. Met afdeling communicatie gaan we goed kijken hoe we de thema’s van het cafetaria goed kunnen introduceren bij de medewerkers.” Het aanbod in de vitaliteitscafetaria is samengesteld met alle betrokken VVT-organisaties. Organisaties kunnen hun eigen vitale menu samenstellen. Sandra: “Het cafetaria biedt veel mogelijkheden. Het dient echt als inspiratiebron. Maar, het sluit andere relevante interventies niet uit. Er is meer. En dat mag gebruikt worden.” Tineke vult aan: “Er is ontzettend veel, maar we willen vooral luisteren naar de medewerker. Wat heeft de medewerker nodig? Vervolgens is het aan de aanbieders. Hun enthousiasme moet er mede voor gaan zorgen dat het een succes wordt.” Komend jaar zien we bij HWW zorg en Cardia dus de eerste resultaten van een zelf ontwikkeld vitaliteitsbeleid. Tineke: “Het wordt belangrijk om verhalen te delen. Niet alleen binnen de muren van de eigen organisatie, maar juist ook daarbuiten. Ik hoop van harte op mooie kruisbestuivingen.”

Aanloop

Terug naar 2019. Sandra Bullee (Cardia) en Tineke Broekema (HWW zorg) vormen samen met Saffier, Stichting Eykenburg en SWZ de werkgroep die zich gaat buigen over de ontwikkeling van het regionale beleid Duurzame Inzetbaarheid. Het resultaat? De Visienota Duurzame Inzetbaarheid VVT Haaglanden. Een visienota die ondersteuning biedt aan betrokken organisaties om Duurzame Inzetbaarheid handen en voeten te geven. Geïnspireerd door het TNO Inzetbaarheidsmodel heeft de werkgroep een vertaalslag gemaakt naar een VVT Haaglanden model. Sandra Bullee: “In 2020 hebben wij het regio beleid vertaald naar een specifiek Cardia beleid. Het MT heeft samen met P&O thema’s benoemd waar Cardia zich in 2021 op gaat focussen.” Thema’s die zijn terug te vinden in de Vitaliteitscafetaria, een online platform waarin verschillende aanbieders op 6 gekozen thema’s vitale snacks in de vorm van interventies, workshops en trajecten aanbieden.

Tips

Tineke: “Zorg dat vaste mensen binnen de organisatie als aanspreekpunt fungeren. Bij voorkeur medewerkers op de werkvloer. Men spreekt daar dezelfde taal, waarmee je ruis op de kabel voorkomt. Daarnaast is vertrouwen een belangrijke factor. Dat vertrouwen is vaak groot bij collega’s die dichtbij elkaar staan.” Sandra vult daarop aan: “In de visienota worden op pagina 10 drie tips gegeven. Belangrijke tips op weg naar succes.” Tip 1 luidt: ‘begin klein’. “Maar begin! Er wordt heel veel gepraat en dat is goed. Maar er moet een moment zijn dat je aan de slag gaat. De visienota geeft ontzettend veel handvatten, dus het wiel hoeft niet opnieuw uit te vinden. Breng focus aan en begin.” Op de website van Zorgscala staan verschillende relevante documenten die betrekking hebben op het thema Duurzame Inzetbaarheid. We verwijzen hiervoor door naar https://zorgscala.nl/projecten/duurzame-inzetbaarheid-vvt-haaglanden/