Subsidieoproep om zorgnetwerken rondom thuiswonende ouderen te verbeteren voor de laatste keer geopend

Vanaf vandaag kunt u een Uitwerkings- en Verduurzamingssubsidie ‘Lokale netwerken samenhangende ouderenzorg’ aanvragen. De subsidieoproep is bedoeld voor lokale zorg- en welzijnsnetwerken rondom thuiswonende ouderen. De subsidieoproep is specifiek bedoeld voor netwerken die al inzicht hebben in kansen en belemmeringen en daarmee aan de slag willen. Aanvragen kan tot donderdag 1 juli, 14.00 uur. Voor lokale netwerken die een project met een Ontwikkelsubsidie (Fase I) hebben uitgevoerd volgt een aparte subsidieoproep.

Wat is een Uitwerkings- en Verduurzamingssubsidie?

De subsidie richt zich op lokale netwerken die bestaan uit professionals in de domeinen zorg, ondersteuning en welzijn. Zij gaan samen met een actieonderzoeker aan de slag met het realiseren van praktijkverbeteringen op een inhoudelijk onderwerp naar keuze. Tijdens het proces met de actieonderzoeker doet het netwerk ervaring en kennis op over het zorg- en ondersteuningsaanbod, de samenwerking binnen het netwerk en het ontwikkelproces van het netwerk. Daarnaast gaat het netwerk met deze subsidie een aantal belangrijke stappen zetten op weg naar een duurzame samenwerking.

Voorwaarden

Om voor deze subsidie in aanmerking te komen, moet uw netwerk al enige tijd werken aan een samenhangend aanbod voor thuiswonende ouderen. Het is een voorwaarde dat partners vanuit zowel zorg, ondersteuning als welzijn in het netwerk vertegenwoordigd zijn. Verder heeft uw netwerk al inzicht in de kansen en belemmeringen (zowel binnen als buiten het netwerk) en in de behoeften van de doelgroep.
U kunt maximaal € 49.500,- aanvragen voor een project van maximaal 12 maanden.

Dit is de laatste subsidieoproep Fase II/III die opengaat voor lokale netwerken zonder Ontwikkelproject (Fase I). De deadline voor het indienen van een aanvraag is 1 juli 2021, 14:00 uur. Kijk voor de mogelijkheden en andere voorwaarden in de subsidieoproep.

Aparte subsidieoproep voor netwerken die vervolgsubsidie willen

Als u al een project uitvoert met subsidie vanuit ‘Lokale netwerken samenhangende ouderenzorg’ krijgt u de mogelijkheid vervolgsubsidie aan te vragen binnen separate subsidierondes. Dit geldt voor lokale netwerken die een Ontwikkelproject (Fase I subsidie) of een Uitwerkingsproject (Fase II subsidie) afronden. Deze netwerken ontvangen een uitnodiging van ons wanneer er een subsidieoproep open staat met daarbij een link naar de betreffende subsidieoproep.

Webinar

Donderdag 27 mei organiseren wij een webinar over de oproep van de Uitwerkings- en Verduurzamingssubsidie. Tijdens dit webinar geven wij belangrijke informatie over de subsidieronde en beantwoorden wij uw vragen over de subsidieoproep. Wij raden u van harte aan om u hiervoor aan te melden!

De ontwikkeling van lokale netwerken samenhangende ouderenzorg wordt gefinancierd in het kader van de opdracht vanuit het VWS programma Langer Thuis, dat onderdeel is van het Pact voor de Ouderenzorg.

Thema
Zorg thuis in de wijk
Soort item
Nieuws
Thema tags
zorg thuis