Resultaten Coronamonitor

Wat is de invloed van de coronacrisis op de gezondheid en het welzijn van zorgmedewerkers? En waar hebben zorgmedewerkers behoefte aan tijdens dit soort crises? Wij onderzochten het met de Monitor Gezond werken in de zorg 2020.

Uit de respons blijkt dat er – gemiddeld genomen – minder werkdruk gevoeld werd. Hoe kan dit? Terwijl er eindeloos een beroep op zorgmedewerkers werd gedaan tijdens de coronapiek dit voorjaar? Wat hielp is dat veel regels tijdelijk zijn losgelaten. Daardoor daalde de werkdruk. Zorgmedewerkers in direct contact met corona patiënten ervoeren wel meer werkdruk.

Ook verbeterde in veel organisaties het werkklimaat. Leidinggevenden en werkgevers zijn namelijk veel meer gaan communiceren met zorgmedewerkers. Ook gaven ze meer prioriteit aan gezond en veilig werken.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 88% van de zorgmedewerkers vaak en lang piekert over de mogelijke gevolgen van corona. Emotionele uitputting ligt dan op de loer. Gelukkig kunnen we uit het onderzoek ook veel goede tips halen om dit als zorgmedewerker en zorgorganisatie te voorkomen. 

Bekijk de infographic voor een overzicht van de belangrijkste resultaten én tips voor werkgevers en -nemers. Of lees onze Whitepaper, het uitgebreide onderzoeksrapport.

Wat doet IZZ met de resultaten?

Uit het onderzoek hebben we belangrijke inzichten gehaald voor zowel zorgmedewerkers als zorgorganisaties om uitputting en stress te voorkomen of beperken. Ook zijn onze resultaten gebruikt binnen een onderzoekscoalitie naar gezond werken in de zorg. Hierbij zijn er 7 versnellers van gezonder werken in de zorg gevonden. We brengen dit breed onder de aandacht binnen de zorgsector. Op deze manier helpen we medewerkers en organisaties om het personeel in de zorg gezond en inzetbaar te houden.

Over de Monitor Gezond Werken in de zorg

De Monitor Gezond werken in de zorg is een jaarlijks terugkerend vragenlijstonderzoek over thema’s die te maken hebben met gezond werken, gezondheid en welzijn onder zorgmedewerkers. De Monitor wordt vijf jaar lang elk voorjaar uitgevoerd onder leden van Stichting IZZ die momenteel werkzaam zijn in de zorg. In 2020, het derde jaar, zijn hier specifieke vragen rondom de COVID-19 uitbraak aan toegevoegd. Vanwege de uitbraak in maart 2020 is de Monitor dit jaar iets later uitgezet (periode mei-juni) dan in de voorgaande twee jaren (maart). In totaal hebben 12.630 zorgmedewerkers werkzaam in verschillende branches en beroepsgroepen deelgenomen aan de Monitor.

Thema
Arbeidsmarkt
Soort item
Nieuws
Thema tags
behoud
instroom
Trefwoorden
corona
gezond werken
inzetbaarheid
medewerkers