Zorgbehoefte ouderen in regio Haaglanden blijft stijgen

DEN HAAG – Volgens branchevereniging ZorgScala zal in de komende achttien jaar de behoefte naar zorg voor senioren in de regio Haaglanden verdubbelen. Tegelijkertijd zijn er minder werkenden in de zorg beschikbaar. Dit is onhoudbaar en vraagt om ingrijpen. ZorgScala roept alle nieuw verkozen raadsleden in de regio daarom op om aandacht te hebben voor de zorgelijke ontwikkelingen in de ouderenzorg.

ZorgScala is de branchevereniging van organisaties die verpleeghuiszorg en thuiszorg aanbieden in de regio Haaglanden (Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar, Zoetermeer). “Wij zien dat het aantal 85 plussers hier flink stijgt van nu ruim 9.000 tot ongeveer 18.000 senioren in 2040. Deze doelgroep wordt niet alleen ouder, maar blijft ook steeds langer zelfstandig thuis wonen. Ook zijn zij genoodzaakt hun zorg zoveel mogelijk zelf en met hulp van naasten te regelen. Dat past in het overheidsbeleid van zelf- en samenredzaamheid, maar wat mantelzorgers en vrijwilligers aan kunnen is beperkt. Daarbij komt, dat naast ouderen, er ook de keuze is gemaakt om mensen met psychische klachten en/of een verstandelijke beperking in de wijken te laten blijven wonen. Kortom, er wordt steeds meer gevraagd van de wijk terwijl de veerkracht juist afneemt”, waarschuwt de vereniging.

ZorgScala signaleert als belangrijkste veranderpunt het aanbieden van de juiste zorg op de juiste plek. Om dat te bewerkstelligen moeten gemeentes en professionele organisaties met elkaar aan de slag. Het is belangrijk dat de gemeentes en andere maatschappelijke organisaties (financiële) ruimte krijgen om hun expertise in te zetten voor gezondheid en preventie, en het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. Expliciete aandacht hiervoor is nodig bij bestemmingsplannen en bouwprojecten, omdat passende woningen en woonvormen essentieel zijn zodat mensen elkaar kunnen helpen en er gericht zorg geleverd kan worden. Ook is het gewenst om slimme personeelsoplossingen te blijven stimuleren door te sturen op maatwerk voor doelgroepen. Tot slot vragen wij de gemeenten om innovatie en kennisdeling te ondersteunen op specifieke vraagstukken. Met deze maatregelen kunnen we er ook in de toekomst zijn voor wie echt professionele zorg nodig heeft.

De gekozen raadsleden staan als vertegenwoordiger van alle burgers voor grote en soms ingewikkelde vraagstukken die over de grenzen gaan van zorg, welzijn en wonen. Op de persoonlijk geadresseerde brief om de komende vier jaar samen met de raadsleden en andere maatschappelijke organisaties aan de slag te gaan voor de ouderen in de regio, zijn veel positieve reacties gekomen.

Meerdere raadsleden gaan een dagdeel meelopen in de ouderenzorg. Ook worden de komende vier jaar verschillende momenten georganiseerd waarbij leden van de branchevereniging in gesprek gaan met de raadsleden over de problematiek en mogelijke oplossingen.

PERSBERICHT - Zorgbehoefte ouderen in regio Haaglanden blijft stijgen

Thema
Regionale afstemming zorg
Soort item
Nieuws
Thema tags
langdurige zorg
Contactpersoon

Marije Dronkers

Marije Dronkers