Onderzoek bekostiging beademingszorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft signalen ontvangen dat de tarieven van de toeslagen voor beademingszorg niet toereikend zouden zijn. Ze heeft bureau HHM de opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar de inhoud en bekostiging van beademingszorg in de langdurige zorg. Het gaat om zorg voor een beperkte groep cliënten: enkele honderden cliënten in de V&V-sector en de gehandicaptenzorg.

Inhoud onderzoek

De resultaten van het onderzoek moeten leiden tot een uitspraak over welke vorm van bekostiging het meest passend is, (een) passende prestatie(s) en een onderbouwde kostprijs. Bureau HHM voert allereerst een documentstudie uit waaruit duidelijk moet worden wat de inhoud van beademingszorg is, wat de doelgroep is en wat de wijze is waarop de toeslag wordt vormgegeven. Daarnaast worden via interviews met betrokken partijen, zorgkantoren en zorgaanbieders kwalitatieve gegevens verzameld om tot onderbouwde prestatiebeschrijvingen en kostprijs te komen. Tot slot wordt een uitvraag uitgezet onder zorgaanbieders om zicht te krijgen op de extra kosten van beademingszorg.

Resultaten

Het onderzoek loopt van oktober 2020 tot en met februari 2021. De opbrengsten van het onderzoek worden inzichtelijk gemaakt in een rapportage die aan de NZa wordt opgeleverd. De input uit het veld is noodzakelijk voor het realiseren van de onderzoeksdoelen zodat een gedegen uitspraak over het onderzoeksobject kan worden gedaan. Het is mogelijk dat bureau HHM leden van ActiZ, die deze specifieke zorg bieden, benadert om medewerking aan dit onderzoek te verlenen. Over de precieze inhoud van die medewerking wordt u in dat geval nader geïnformeerd door bureau HHM. Meer informatie over het onderzoek is te verkrijgen via de projectleider van bureau HHM: Peter Bakker, te bereiken via p.bakker@hhm.nl.

Thema
Regionale afstemming zorg
Soort item
Nieuws
Thema tags
langdurige zorg
Trefwoorden
bekostiging beademingszorg
Gehandicaptenzorg
Onderzoek
V&V-sector
Contactpersoon