Nieuw overzicht verplichte registraties scheidt de feiten van de fabels

Zorgprofessionals ervaren vaak registratielast. Maar zijn alle registraties die plaatsvinden ook echt verplicht of nodig? Het Overzicht Wettelijk verplichte registraties voor zorgmedewerkers in de langdurige intramurale ouderenzorg geeft antwoord op die vraag. Deze week verscheen de nieuwste versie. Daarin vind je de feiten en de fabels rond registraties overzichtelijk bij elkaar.

Het eerste overzicht verscheen in 2017. Maar wetten en regels veranderen. Daarom wordt het overzicht regelmatig bijgewerkt. Sinds deze week is versie 4 van de overzichten beschikbaar. We zetten de belangrijkste wijzigingen voor je op een rij.

Wat is er nieuw in versie 4?

Sinds de vorige versie van 2018 zijn er wetten vervangen en bijgekomen. Daarom hebben we de afbakening wat aangepast en is bijvoorbeeld het pgb geschrapt uit het overzicht.

De wetswijziging van de Wgbo per 1 januari 2020 is verwerkt. En natuurlijk is de Bopz vervangen door de Wet zorg en dwang. De Gegevens Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zijn geactualiseerd. De volgende onderdelen zijn toegevoegd aan het overzicht:

 • Wlz, nieuwe verzilveringsvorm deeltijdverblijf;
 • Kwaliteitskader Overdracht van medicatiegegevens in de keten;
 • Afwegingskader huiselijk geweld;
 • Kwaliteitskader Addendum langdurige zorg thuis met Wlz-indicatie;
 • Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg is toegevoegd.

Ook is er een lijst met gebruikte afkortingen toegevoegd.

Download het overzicht

Hoe gebruik je het overzicht?

De overzichten zijn ingedeeld in 8 overzichtelijke hoofdstukken:

 1. Het dossier
 2. Het ondersteuningsplan
 3. Onvrijwillige zorg
 4. Medicatie
 5. Kwaliteit en veiligheid
 6. Voedselveiligheid en hygiëne
 7. Indicatiestelling Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en (on)vrijwillige opname
 8. Informatiebeveiliging en gegevensuitwisseling

Elk hoofdstuk bestaat uit een inleiding over het onderwerp en een korte beschrijving van de bijbehorende wetten en regelgeving. Daarna beschrijven we de wettelijke verplichte registraties voor de zorgmedewerker. Elk hoofdstuk sluit af met een aantal praktijkvragen met daarbij het antwoord op de vraag “Is het verplicht?”.

Download het overzicht 

Thema
Arbeidsmarkt
Soort item
Nieuws
Thema tags
behoud
instroom
langdurige zorg
Trefwoorden
feiten en de fabels
ouderenzorg
praktijkvragen
regelgeving
registratielast
Wettelijk verplichte registraties
zorgprofessionals