Netwerk Incluvisie en werkgevers

Werkgever en werknemers met een beperking leren elkaar kennen. Wederzijdse vooroordelen en aannames verdwijnen.

Werknemers met een beperking aannemen? Een baan vinden? Kan dat ook in coronatijd?

Het zijn onzekere tijden voor werkgevers en werkzoekenden met een beperking.

Werkzoekenden denken dat ze in coronatijd geen werk vinden. Het was immers voor de crisis al niet gemakkelijk.

Werkgevers zijn, heel begrijpelijk, bang dat het aannemen van mensen met een beperking nu een extra risico oplevert. Jammer, want alle nieuwe manieren van werken die we in coronatijd ontdekken, bieden mensen met een beperking ook extra mogelijkheden om een productieve werknemer te zijn.

En zo zijn er bij werkgevers en werkzoekenden met een beperking nog veel meer aannames over en weer die misschien bij navragen helemaal niet blijken te kloppen. Het lijkt daarom zinvol als werkgevers en werknemers met een beperking in een open gesprek samen de wederzijdse aannames en vooroordelen gaan onderzoeken.

Dat gesprek willen Stichting Incluvisie, Voorall en Solgu graag op gang brengen. Het gaat niet om het realiseren van concrete matches, maar om het wegnemen van onbekendheid en het kweken van wederzijds begrip. Zo wordt het mogelijk om in alle openheid te brainstormen over nieuwe mogelijkheden van werken in en na coronatijd. Met als ultieme doel dat ook mensen met een functiebeperking hun talenten kunnen inzetten bij inclusieve werkgevers die hun talenten (h)erkennen en zien als een meerwaarde voor de organisatie.  De eerste (online) gesprekken in Utrecht en Den Haag hebben in 2020 reeds plaatsgevonden met onderstaande werkgevers. De gesprekken werden geleid door ervaringsdeskundige gespreksleiders

Gerechtshof Den Haag, Randstad, De Normaalste zaak, Het kleine Loo, MVO Nederland, Flexpay, Vodafone Ziggo, Nationaal Jeugd instituut, Prodemos. Aegon en Per Saldo. En er zijn nog meer werkgevers welkom.

In een open sfeer hebben werkgevers en werkzoekenden  verschillende vraagstukken besproken als: willen werkgevers graag voor je solliciteert weten of je een beperking hebt? Ik vind het moeilijk om aan een werkgever te vertellen over mijn beperking. Ik wil zo graag dat ze mijn talent zien en niet mijn beperking. Ik wil worden aangenomen omdat ik de geschikte kandidaat ben. Ik wil geen project zijn. Werkgevers vroegen zich af hoe ze hun vacatures zo kunnen opstellen dat mensen met een beperking zich ook uitgenodigd voelen om te solliciteren. Hoe ga je om met werknemers die door hun beperking vaak uitvallen? Werkgevers en werknemers gaven aan dat het gesprek eye openers bood.

Neem jij ook deel aan een van de volgende gesprekken en stel je de vraag die anders niet zo snel aan een werkgever of werkzoekende zou stellen? Misschien komen er in de volgende gesprekken ook weer heel andere onderwerpen aan bod.

Maak hier kennis met de gespreksleiders:


Gesprekleider Utrecht

Bart is ervaringsdeskundige in het werken met een lichamelijke en cognitieve beperking vanuit een neurologische aandoening vanaf de geboorte. Hij weet waar hij het over heeft, als het gaat om het werken met een beperking. Hij heeft gewerkt als klantmanager werk & inkomen bij de gemeente Den Haag en als werkcoach bij het UWV. Nu helpt hij als coach mensen het beste uit zichzelf te halen en een goede match te vinden van vraag en aanbod met de nodige hulpmiddelen en voorzieningen . Zijn motto is dat je kunt wat je werkelijk wilt, met het nodige geduld en doorzettingsvermogen.

Gespreksleidster Den Haag

Margriet van Kampenhout coacht mensen in hun werksituatie op het gebied van helder communiceren en effectief samenwerken. Ook coacht zij personen die net als zijzelf een handicap hebben, bij het leiden van hun eigen leven. Met als doel om volledig deel uit te maken van de samenleving, die nog steeds niet voldoende is ingericht op wat daarvoor nodig is. Regie daarop is nodig, omdat wachten tot het vanzelf in orde komt geen optie is!

Deelnemen aan de gesprekken en aanmelden?

Werkgevers en werkzoekenden kunnen meer info krijgen en/of zich aanmelden bij Roos Hoelen via roos@incluvisie.nl  06-20915820

  • Op 27 januari 2021 van 15.00-16.30 vindt er nog een online  gesprek plaats in de Regio Den Haag met als werkgevers onder anderen Gemiva en Villa Ockenburg.
  • Op 4 maart vind er van 15.00-16.30  een slotbijeenkomst plaats voor alle deelnemers aan de gesprekken en andere belangstellenden. We zullen dan graag met iedereen delen wat we van deze gesprekken geleerd hebben.