Langdurige zorg

Maak kennis met het thema Langdurige zorg.

Langdurige zorg aan kwetsbare ouderen wordt vooral intramuraal in de diverse wooncentra geleverd. Deze wooncentra bieden tevens kortdurende, intensieve zorg wanneer de thuissituatie zich hiervoor niet leent.  Deze zorg wordt vanuit de WLZ gefinancierd.

Deze cliënten worden veelal vanuit ziekenhuizen en huisartsen  aangemeld voor deze vorm van zorg. Om de cliënt bij aanvang het juiste zorgaanbod te kunnen bieden, hebben ziekenhuizen en zorgorganisaties de zogenaamde transmurale zorgbrug opgezet. Nu nog een pilot maar bij gebleken succes zal deze worden uitgerold.

Ook is regelmatig sprake van een acute situatie bij de cliënt thuis die om onmiddellijk handelen vraagt. Daartoe hebben zorgaanbieders een centraal aanmeldpunt ingericht, TIP Haaglanden. Dit aanmeldpunt wordt in 2020 verder geoptimaliseerd.

Het aantal mensen met dementie neemt steeds verder toe. Casemanagers dementie van de verschillende zorgorganisaties werken daarom steeds vaker samen. Momenteel wordt een centraal aanmeldpunt dementie ontwikkeld om deze samenwerking te optimaliseren.

Thema
Regionale afstemming zorg
Soort item
Nieuws
Thema tags
behoud
innovatie
Trefwoorden
intramuraal
langdurige zorg
psychogeriatrie
somatiek
verpleeghuis
Contactpersoon