kennisdossiers Zorgstandaard Dementie

Dementiezorg voor Elkaar introduceert vandaag, Wereld Alzheimer Dag, de website Zorgstandaarddementie.nl met kennisdossiers gebaseerd op de nieuwe Zorgstandaard. De kennisdossiers zijn bedoeld voor professionals in zorg en welzijn die zorg en ondersteuning verlenen aan mensen met dementie en hun naasten.

De kennisdossiers bevatten informatie, tools en goede voorbeelden om te kunnen voldoen aan de aanbevelingen uit de nieuwe Zorgstandaard Dementie die in april 2020 vernieuwd is. De Zorgstandaard beschrijft wat goede dementiezorg en -ondersteuning.

Kennisdossiers

De kennisdossiers volgen de 5 fasen van het dementietraject uit de Zorgstandaard: niet-pluisfase, de diagnose, leven met dementie (ondersteuning en zorg) en de stervensfase en nazorg. Ook komen de 4 randvoorwaarden uitgebreid aan bod: proactieve zorgplanning, integraal zorgleefplan, casemanagement en gecoördineerde netwerkzorg. Elk onderdeel besteedt verder specifiek aandacht aan jonge mensen met dementie, mensen met een verstandelijke beperking en dementie en mensen met een migratieachtergrond met dementie.

Bekijk het kennisdossier hier. 

 

Serie animatiefilmpjes

Een serie van 9 animatiefilmpjes (Youtube) brengt de verschillende fasen van zorg en ondersteuning in beeld.

Dementienetwerken

Verschillende regionale dementienetwerken werken op dit moment mee aan de proefimplementatie van de Zorgstandaard Dementie 2020. Op basis daarvan verschijnt dit najaar nog een stappenplan voor introductie van de Zorgstandaard specifiek voor dementienetwerken. Overzicht van dementienetwerken op website Dementiezorgvoorelkaar.nl

Bronnen

De verzamelde kennis is afkomstig uit het onderzoeks- en innovatieprogramma Memorabel van ZonMw, het praktijkverbeterprogramma Dementiezorg voor Elkaar en andere kennisbronnen. Inhoudelijk adviseurs van Dementiezorg voor Elkaar hebben de kennisdossiers samengesteld en de inhoud daarvan afgestemd met zorg- en welzijnsprofessionals in de praktijk.

Thema
Regionale afstemming zorg
Soort item
Nieuws
Thema tags
langdurige zorg
Trefwoorden
5 fases
dementie
dementietraject
dementiezorg
kennisdossier
ondersteuning
Wereld Alzheimer Dag
zorgvoorbeter
Contactpersoon