Innovatie en technologie

Maak kennis met het thema Innovatie en technologie.

Om aan de toekomstige zorgvraag te kunnen (blijven) voldoen zijn innovaties en technologische ontwikkelingen onontbeerlijk. Innovaties strekken zich ook uit over de wijze waarop wij nu de zorg hebben georganiseerd. De technologie en innovaties hebben zowel betrekking op de persoonsgerichte zorgverlening voor de cliënten als in de ondersteuning van de zorgmedewerkers.

Voorbeelden van innovaties binnen ZorgScala deelnemers zijn; het Wolk project (heupairbags); het domoticaproject (meer gebruik van technologie in het zorgproces); en het project data-driven innoveren in de zorg (het verzamelen en gebruik van data om eerder de juist zorg te kunnen geven).

Het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op innovatie en het aanbrengen van samenhang tussen de verschillende initiatieven wordt nu door de Zorgscala partijen voorbereid.

Thema
Zorgvernieuwing & technologie
Soort item
Nieuws
Thema tags
innovatie
Trefwoorden
data
domotica
innovatie
ontwikkelen
technologie
Contactpersoon