In gesprek met minister Helder over toekomstbestendige ouderenzorg

Conny Helder bezoekt ZorgScala maart 2023

Hoe houden we de ouderenzorg in de regio Haaglanden toekomstbestendig? Daarover sprak ZorgScala begin maart 2023 met minister voor Langdurige Zorg en Sport Conny Helder. ‘Iedereen stapt in deze verandering uit zijn comfortzone.’

In een plezierig en kritisch gesprek met de minister en met het CZ-zorgkantoor stond de nieuwe lijn uit het WOZO-programma centraal: zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan. We spraken onze zorgen uit over de grote groep ouderen in Den Haag die niet zelf de regie kunnen houden en geen sociaal netwerk hebben.

Toekomstige veranderingen

Aan bod kwam ook hoe we met elkaar kunnen zorgen voor voldoende geschikte en betaalbare woonruimte voor ouderen en personeel. En meer verpleegzorg thuis, hoe organiseren we dat? Hoe nemen we medewerkers mee in alle veranderingen ondanks de hoge werkdruk? En wat mogen we van nieuwe technologie verwachten?

Ondersteuning en zorg wanneer het nodig is

Als samenwerkingsverband van zorgorganisaties in de Haagse regio streven we naar een samenleving waarin ouderen meedoen in de maatschappij en terug kunnen vallen op ondersteuning en zorg wanneer dat nodig is. Dat vergt van alle partijen in de regio en samen met het zorgkantoor én het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzet, tijd en flexibiliteit. Of, zoals de minister zei: ‘Iedereen stapt in deze verandering uit zijn comfortzone’.

Thema
Langdurige zorg
Soort item
Nieuws
Thema tags
behoud
innovatie
langdurige zorg
zorg thuis
Trefwoorden
ouderenzorg
Contactpersoon

Marije Dronkers

Marije Dronkers