Florence en HWW zorg vormen nieuw, snel ‘responsteam’

Florence en HWW zorg, twee leden van ZorgScala, hebben de handen ineen geslagen om de druk op de ambulancediensten te doen afnemen. Samen realiseren zij spoedzorg thuis, waarbij zij in actie komen als iemand is gevallen of zich onwel voelt. We zien al jaren een tendens waarin het aantal ouderen in Nederland sterk groeit én ze langer thuis blijven wonen. Dit vraagt een andere manier van het organiseren van zorg. De spoedzorg is hier een innovatief voorbeeld van. Het AD publiceerde 2 maart j.l. een artikel waarin dieper wordt ingegaan op dit responsteam. ZorgScala is trots op deze regionale samenwerking tussen twee leden.


Spoedgeval bij een thuiswonende senior? Een nieuw, snel ‘responsteam’ van twee zorginstellingen gaat eropaf. Zo wordt de gewone ambulancedienst ontlast.

 MAAIKE KRAAIJEVELD

Met zo’n 200 meldingen per week heeft Spoedzorg Haaglanden, de 24/7 nooddienst van ouderenzorginstellingen Florence en HWW, de handen vol aan ongelukjes, valpartijen en andere gezondheidsproblemen bij thuiswonende ouderen. Dat aantal wordt de komende tijd alleen maar groter, want op afzienbare termijn zijn er twee keer zo veel 70-plussers. Zij blijven niet alleen thuis wonen, ze leven ook langer. ,,Dat is mooi, maar dat betekent dat er ook meer kwetsbare ouderen bijkomen”, zegt een woordvoerder van Florence.Ziekenhuizen zien die ontwikkeling bezorgd tegemoet. Als al die senioren na een valpartij of bij problemen met een katheter of met duizeligheid naar de spoedeisende hulp worden gebracht, dan kunnen de dokters en verpleegkundigen het werk op de eerste hulp niet meer aan. De Spoedzorg van verpleegkundigen van de twee instellingen voor ouderen in Den Haag en omgeving is daar een antwoord op. ,,We voorkomen zo meer druk op de ambulancediensten”, zegt de Florence-woordvoerder. Het team komt in actie als iemand is gevallen of zich onwel voelt. Maar ook andere zorg die niet kan wachten tot de volgende dag of op het volgende bezoek van de thuiszorgmedewerker: een lekkend stoma, een katheter dat niet doorloopt of het plaatsen van naaldjes voor medicatie. De verpleegkundigen zijn er binnen een half uur.Niet iedereen kan zomaar bellen met de Spoedzorg, er wordt geen telefoonnummer van de meldkamer openbaar gemaakt. Maar senioren met een abonnement op een alarmeringssysteem bij een van de twee oudereninstellingen krijgen die hulp in elk geval. Daarop zijn nu 7500 ouderen aangesloten. Daarnaast kunnen de huisartsenorganisatie Hadoks en ziekenhuizen een beroep doen op de verpleegkundigen bij gezondheidsproblemen van senioren. ,,Als het heel druk wordt met het aantal hulpvragen kunnen we een extra auto laten rijden.”De ruim 7000 aangesloten senioren hebben een abonnement op het alarmeringssysteem bij een van de twee ouderenzorgorganisaties. Bij Florence kost dat abonnement 27,25 euro per maand. Volgens de instelling zijn er zorgverzekeraars die bijdragen in de kosten. De geabonneerde senior krijgt thuis een kastje geplaatst op een vaste telefoonlijn en draagt in huis een alarmknop om de hals of om de pols. Zodra de oudere op de knop drukt komt er een spreekverbinding tot stand met de meldkamer. Medewerkers daarvan beoordelen wie en wat er nodig is. De organisaties beschikken ook over de sleutel van de senior om zijn of haar huis binnen te gaan.

24/7
Beide instellingen hadden zelf al zo’n alarmeringsdienst voor ouderen, maar door die te combineren is de garantie dat er 24/7 hulp is bij acute onverwachte zorg voor de thuiswonende senioren groter. ,,Het is als individuele instelling best lastig te organiseren, zeker met het personeelstekort.”Om de acute zorg en de nazorg voor het groeiende aantal ouderen beter te laten verlopen hebben de twee ziekenhuizen in Den Haag, HMC en Haga, allebei al ouderenspecialisten werken op de SEH. Samen met de dokter daar en een transferverpleegkundige beoordeelt deze of een patiënt moet worden opgenomen in het ziekenhuis of beter direct kan worden overgeplaatst naar een verzorgingshuis.

Thema
Zorgvernieuwing & technologie
Soort item
Nieuws
Thema tags
innovatie
langdurige zorg
technologie
zorg thuis