Doorontwikkeling TIP Haaglanden

Op het terrein van de acute niet levensbedreigende ouderenzorg werken de vijf grote VVT-aanbieders samen in het Transfer Informatie Punt (TIP). TIP faciliteert en accommodeert de opvang en plaatsing. Daartoe is er één centraal aanmeldpunt, eenzelfde wijze van indiceren en een afgestemde logistieke planning.

Onlangs heeft TIP het organisatieadviesbureau Berenschot om advies gevraagd ten behoeve van optimalisatie van de samenwerking. Belangrijk, zeker in het licht van de fors stijgende zorgvraag in de toekomst. De beoogde inzet is om te realiseren dat de acute zorg niet op zichzelf staat, maar onderdeel is van de bredere keten van wijk-, huisartsen, ziekenhuis, GGZ en intramurale ouderenzorg. Daarom is het belangrijk dat we van gedachten blijven wisselen met netwerkpartners, zorgverzekeraars en zorgkantoren.

Thema
Regionale afstemming zorg
Soort item
Nieuws
Thema tags
langdurige zorg