Deze mensen hebben recht op goede zorg

Reportage Omroep Max over thuiszorg en Corona

Nu de tweede golf over Nederland heen spoelt, stijgen de besmettingen ook weer drastisch. Maar waar sommige sectoren gesloten kunnen worden om het virus in te dammen gaat de zorg voor ouderen gewoon door, die kan namelijk niet op pauze. Veel van deze zorg wordt verleend bij de mensen thuis, ook bij ouderen die zelf besmet zijn met het virus. Hoe ga je daar als thuiszorgmedewerker mee om? Welke maatregelen neem je om veilig je werk te kunnen doen?

In Rotterdam keek Omroep Max mee met wijkverpleegkundige Nicolien van zorginstelling Laurens. Om toch de juiste thuiszorg te bieden aan thuiswonende ouderen hebben Rotterdamse ouderenzorgorganisaties een speciaal corona thuiszorgteam opgezet. Met als taak om ouderen te verzorgen die zijn besmet met het Covid-virus. Nicolien vertelt over de uitdagingen waar zij en haar team voor staan, bijvoorbeeld het constant verwisselen van nieuwe beschermende kleding. De reportage schetst een indrukwekkend beeld van hoe zorgmedewerkers, zoals Nicolien, het als hun plicht zien om zorg te blijven bieden aan de ouderen die er van afhankelijk zijn.

Covid-19 vraagt veel van iedereen die werkt in de zorg. Niet alleen in de ziekenhuizen, maar ook in de zorg thuis. In de artikelenserie Zorg in coronatijd laten we zien wat covid-19 voor medewerkers en organisaties betekent. Van duivelse dilemma’s tot kansen, van hoge werkdruk tot mooie samenwerkingen.
Thema
Zorg thuis in de wijk
Soort item
Nieuws
Thema tags
behoud
instroom
Trefwoorden
corona
ouderenzorgorganisaties
thuiszorg
thuiszorgmedewerker
thuiszorgteam