Den Haag Werkt

Een kans voor iedereen.

Den Haag Werkt is het werk- en ontwikkelbedrijf van de gemeente dat samen met werkgevers werkt aan een inclusieve samenleving. Den Haag Werkt verbindt werkgevers met werkzoekenden die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Samen met maatschappelijke partners en werkgevers biedt Den Haag Werkt een kans op werk voor iedereen. Samen voor de stad.

Den Haag Werkt

In de regio Haaglanden zijn veel openstaande vacatures. Tegelijkertijd zijn er veel mensen zonder baan die met de juiste steun en begeleiding aan het werk kunnen bij een bedrijf. Het Werkgeversservicepunt Den Haag en de Haeghe Groep zijn door de gemeente vanaf 1 januari 2020 samengevoegd tot 1 onderdeel van de gemeente. Onder de naam Den Haag Werkt blijven de medewerkers het aanspreekpunt voor werkgevers voor invulling van vacatures, detacheringen of het uitbesteden van werk. Den Haag Werkt: alle kennis over inclusief werkgeverschap onder 1 dak.

Den Haag Werkt voor werkgevers
Door jarenlange ervaring heeft Den Haag Werkt alle expertise in huis om mensen aan het werk te helpen. Hierdoor is zo goed als elke vorm van begeleiding mogelijk die de werkzoekende voor een goede toekomst op de arbeidsmarkt nodig heeft. Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden die zij nodig hebben op de arbeidsmarkt en eventuele belemmeringen hierbij zo klein mogelijk maken, zijn belangrijke taken.

Samen met bedrijven en maatschappelijke partners zorgt Den Haag Werkt voor stageplekken, ontwikkeltrajecten en leerlijnen om plekken te maken waar mensen werkervaring kunnen opdoen. De beste werkervaring wordt natuurlijk op de werkvloer zelf opgedaan. Eerst plaatsen en dan de juiste begeleiding inzetten, is de werkwijze van Den Haag Werkt om mensen voor lange tijd aan het werk te helpen.

Den Haag Werkt biedt de volgende diensten aan werkgevers:

  • Bemiddeling op vacatures en detacheringen
  • Werk of bedrijfsprocessen uit handen nemen
  • Advies en ondersteuning bij inclusief werkgeverschap
Thema
Arbeidsmarkt
Soort item
Nieuws
Thema tags
behoud
instroom
Trefwoorden
afstand tot arbeidsmarkt
gemeente
gemeente Den Haag
ontwikkelen
werkervaring
zij-instroom
Contactpersoon