Bekijk het webinar Data Gedreven Innoveren in de zorg

Webinar Data Gedreven Innoveren in de zorg

Op 21 september hebben Cardia en respect een webinar georganiseerd. In dit webinar zijn verschillende doelstellingen en eerst resultaten besproken van het project Zorgdata voor de Haagse regio.  Zorgorganisaties verzamelen vaak gegevens voor andere partijen. Denk daarbij aan het zorgkantoor, het kwaliteitsinstituut en de branche organisatie. In het Haagse project Data Driven Innoveren in de Zorg gaat het juist om het verzamelen van data voor eigen gebruik om zo zelf te blijven innoveren.

Doel Webinar

In dit Webinar nemen Klaas Smilde van Respect en Henriëte Bertels van Cardia jullie mee in het project dat zij gezamenlijk zijn gestart in samenwerking met Stichting Woonz. Het project wordt gefinancierd vanuit de transitiemiddelen door CZ zorgkantoor en is toegankelijk voor alle zorgorganisaties in de regio Haaglanden. Gezamenlijk nemen zij je mee in de stappen die dit jaar zijn gezet en wat dat voor Cardia en Respect heeft betekend.

Er zijn verschillende professionals aan het woord in het Webinar.

  • Henriëtte en Klaas: stip op de horizon interne en regionale data analyses.
  • Iskos Mouradin: hoe en waarom CZ Zorgkantoor het project ondersteunt.
  • Daniel Fortuyn: concreet voorbeeld van een proces hoe data wordt verzameld en tot welk resultaat dat leidt.
  • Daniel: hoe kan je aanhaken als zorgorganisatie binnen de Haagse regio.
  • Klaas & Henriëtte: afsluiting.

 

 

 

Thema
Zorgvernieuwing & technologie
Soort item
Nieuws
Thema tags
innovatie
langdurige zorg
Trefwoorden
Cardia
data
driven
innoveren
respect
webinar
youtube