Interventie: behoud jong zorgtalent

Het psychisch zorggebruik onder zorgmedewerkers tot 35 jaar is toegenomen. Ook zijn de  overloopintenties hoog. Aanleiding voor IZZ om onderzoek te doen naar de beste manier om jong zorgtalent te behouden.

Meer verzuim onder jongeren

Jonge zorgmedewerkers (tot 35 jaar) verzuimen gemiddeld vaker en langer dan voorheen. Ook gebruiken ze meer psychische zorg dan hun oudere collega’s en hebben vaak last van stress en burn-out klachten. Genoeg aanleiding voor IZZ om de eigen data en onderzoeksgegevens over de gezondheid en het welzijn van jonge zorgmedewerkers onder de loep te nemen. Ook zochten ze in vijf gespreksrondes naar een geschikte interventie om jonge zorgmedewerkers mentaal gezond te laten werken.

3 meest genoemde interventies

  • Op individueel niveau: buddysysteem (jonge medewerker gekoppeld aan ervaren collega met dezelfde functie).
  • Op teamniveau: intervisie over de onderwerpen die uit de gesprekken naar voren komen , zoals werkplezier, werkdruk, veiligheid, loopbaanmogelijkheden, en samenwerking binnen het team.
  • Op organisatieniveau: jongerenraad die onder meer het gesprek met het bestuur kan aangaan.

IZZ ontwikkelt aanpak

De drie worden geïntegreerd tot één interventie. Want uit onderzoek weet men dat een integrale aanpak van deze drie niveaus het meest effectief is. Op deze manier heeft de interventie niet alleen een gunstig effect op de jonge zorgmedewerkers, maar ook op hun ervaren collega’s.

Wilt u de interventie Behoud jong zorgtalent in uw organisatie uitvoeren? Stuur een mail naar service@stichtingizz.nl.