Alleen samen maken we het werk van de zorg een beetje eenvoudiger

Het consolideren van processen lijkt vaak een logische keuze. Door een efficiëntere inrichting van de keten kan een flinke kosten- en tijdsbesparing gerealiseerd worden. In de wereld van zorgondersteunende software zorgt het echter vaak voor onrust. Hoe kunnen ecd-leveranciers dan wel vernieuwen?

 

Door de bank genomen zorgt het consolideren van processen voor een efficiëntere inrichting van de keten. Als inkopers meerdere productgroepen kunnen afnemen bij één leverancier in plaats van bij vele, daalt het aantal handelingen, leveringen en facturen. Vaak is consolidatie dus een logische keuze, omdat daarmee een flinke kosten- en tijdsbesparing gerealiseerd kan worden.

Consolidatie zorgt voor onrust

In de wereld van zorgondersteunende software zorgt consolidatie echter vaak voor onrust. Als ecd-leveranciers worden overgenomen door investeringsmaatschappijen en verschillende stand alone softwaresystemen worden samengevoegd, hoegenaamd om synergie te realiseren, is er voor de eindgebruiker veelal een forse tijdsinvestering nodig om zich de nieuwe werkwijze weer eigen te maken. Tijd die er in de zorg niet is.

Zet de medewerker centraal

Maar hoe kunnen ecd-leveranciers dan wel vernieuwen? Simpel: enerzijds door de zorgmedewerker in alle overwegingen en keuzes centraal te stellen en anderzijds door open te staan voor samenwerking in de keten.

Vernieuwing door samenwerking dus in plaats van door consolidatie. Of concreet: vernieuwing door de toepassing van innovatieve applicaties op een bestaand fundament. Bijvoorbeeld door behandeldossiers, medicatiecontrole of wondverzorgingsregistratie te koppelen aan het ecd, waardoor zorgmedewerkers maar op één locatie data hoeven in te voeren.

Stevig fundament

Een belangrijke voorwaarde hiervoor is een stevig fundament dat een veilige basis biedt en dat de continuïteit garandeert die medewerkers helpt hun taken uit te voeren. Doordat de basis gelijk blijft, is er maar een kleine tijdsinvestering nodig om de nieuwe software te leren gebruiken. Het gaat immers niet om het hele platform, maar alleen om de nieuwe functionaliteiten.

Samenwerking

Een goed ecd staat nooit zelf in de spotlights, maar werkt in dienst van de zorgmedewerker. Die is gebaat bij een vertrouwd en krachtig fundament dat ruimte laat om snel op nieuwe ontwikkelingen in te spelen. Die nieuwe ontwikkelingen maakt de ecd-leverancier zich eigen door niet alleen nauw samen te werken met gebruikers, maar ook door krachten te bundelen met innovatieve externe partijen.

Partners die met alle toewijding vanuit hun eigen expertise werken, leveren doorgaans kwalitatief betere producten dan generalisten. Als de ecd-leverancier zorgt dat hun koppelingen en applicaties naadloos op zijn fundament aansluiten, hoeft de zorgmedewerker zich alleen nog maar te richten op wat echt belangrijk is: de cliënt.

Synergie realiseren

Door de ervaring van eindgebruikers mee te nemen bij de doorontwikkeling van het ecd laat de leverancier zien dat hij niet bang is om zijn eigen ideeën en de innovaties van partners te toetsen aan de werkelijkheid: de inzichten van de zorgmedewerkers, die het werkelijke contact hebben met de cliënten. Alleen zo kan de leverancier echt synergie realiseren en de kwaliteit en de functionaliteiten van zijn ecd naar een hoger niveau brengen.

Het is natuurlijk inherent aan zorgondersteunende software dat er periodiek nieuwe releases worden gelanceerd. Een goede leverancier doet dat om de innovaties en optimalisaties uit te rollen waar de zorgmedewerker mee wordt ontzorgd.

Samenwerking

Ik heb sterk de indruk dat de zorg de voorkeur geeft aan een leverancier die een samenwerkingspartner wil zijn. Want alleen samen maken we het werk van de zorg elke dag een beetje eenvoudiger.

Door: Erik Schilperoort, Managing Director bij PinkRoccade Healthcare

Thema
Zorgvernieuwing & technologie
Soort item
Nieuws
Thema tags
innovatie
technologie
Trefwoorden
behandeldossiers
Consolidatie
ecd-leveranciers
innovatieve applicaties
medicatiecontrole
Vernieuwing
wondverzorgingsregistratie
zorgmedewerker
zorgondersteunende software