Subsidieoproep: Actieonderzoek Innovatieve Zorg

Zorgorganisaties die in samenwerking met andere (zorg)organisaties werken aan het verbeteren van de organisatie van zorg, kunnen een projectidee indienen voor actieonderzoek om het leer- en verbeterproces te verbeteren.

Samenvatting subsidieoproep

  • Doel subsidieoproep
  • Wat kan worden aangevraagd?
  • Randvoorwaarden
  • Aanvraag indienen
  • Veelgestelde vragen
  • Contact
  • Doel subsidieoproep

Het programma Actieonderzoek Innovatieve Zorg draagt bij aan het beter leren aanpakken van actuele, complexe vraagstukken in de organisatie van zorg (sociale innovatie). Het gaat specifiek om vraagstukken in het kader van zorg op de juiste plek, aansluitend bij de behoeften van patiënten/cliënten/bewoners (‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’). Het doel van deze subsidieoproep is het stimuleren van professionals in zorgorganisaties om in samenwerking te leren over het verbeteren van de organisatie van zorg.

Wat kan worden aangevraagd?

Subsidie voor een participatief onderzoek om in de praktijk te leren over de toepassing van veranderde zorgprocessen. Zorgprofessionals leren wat verder nodig is om tot betere zorg voor patiënten/cliënten/bewoners te komen, in samenwerking met patiënten/cliënten/bewoners, relevante zorgpartners, -bestuurders en andere relevante stakeholders.

De financiering biedt ruimte voor:

  • Experimenteren met een beoogde verbetering in een reeds ontwikkeld/bestaand zorgproces en deze specifiek met actieonderzoek onderzoeken.
  • Leren hoe ze het zorgproces kunnen verbeteren en wat daarvoor nodig is van wie.
  • De opgedane kennis, leerpunten en vaardigheden over leren en verbeteren van de organisatie van zorg beschikbaar maken voor andere zorgorganisaties

Randvoorwaarden

De opbrengsten van het project zijn uiteraard breder dan de eigen specifieke context. Ze dragen bij aan verbetering in zorgorganisaties in het algemeen. De succes-, leer- en contextfactoren maken het mogelijk op een andere plek een vliegende start te maken bij de toepassing van (elementen van) de onderzochte innovatieve aanpak.

Let op: deze subsidieoproep is niet bedoeld voor productontwikkeling

 

Wie kan aanvragen?

De hoofdaanvrager is verbonden aan een zorgorganisatie waarin men al werkt aan het verbeteren van zorgprocessen, bijvoorbeeld in de vorm van pilots. De belangrijkste relevante stakeholders/samenwerkingspartners zijn medeaanvrager(s).

Budget

Voor deze subsidieronde is in totaal € 1.500.000,- beschikbaar. Het maximaal aan te vragen bedrag per subsidieaanvraag is € 150.000,-. De maximale duur van de projecten is 24 maanden.

Voor deze subsidieoproep geldt dat geen subsidie wordt verstrekt als afspraken tussen de samenwerkingspartners leiden of kunnen leiden tot het verlenen van onrechtmatige staatssteun.

Aanvraag indienen

U kunt tot 9 maart 2021, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf (zie rechts op deze pagina). Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Thema
Zorgvernieuwing & technologie
Soort item
Nieuws
Thema tags
innovatie
technologie
Trefwoorden
leer- en verbeterproces
projectidee
subsidie
subsidieaanvraag