Aanbieders langdurige zorg krijgen ook in 2021 compensatie voor de financiële gevolgen van corona

Aanbieders van langdurige zorg kunnen ook volgend jaar compensatie krijgen voor de financiële gevolgen van corona. Het gaat om een bijdrage voor extra kosten door corona of om compensatie van doorlopende kosten bij minder inkomsten door besmettingen. De regeling is ook bedoeld voor aanbieders van dagbesteding die hun gebruikelijke activiteiten nog niet volledig hebben hervat. De minister van VWS schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer over financiële maatregelen in verschillende domeinen van de zorg.

Corona heeft nog steeds een grote impact op het dagelijks werk in de langdurige zorg. De huidige regelingen zijn van kracht tot 31 december 2020, maar ook volgend jaar hebben zorgaanbieders te maken met de impact van het virus. Zij hebben daarom al hun energie en flexibiliteit nodig voor het organiseren van goede en veilige zorg. Ook na deze periode moeten zorgaanbieders daartoe in staat zijn. Het ministerie heeft daarom samen met de zorgkantoren en ZN, de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut, besloten de huidige financiële regelingen met enkele wijzigingen te verlengen tot 1 januari 2022. Waar mogelijk worden de regelingen vereenvoudigd.

Het ministerie van VWS heeft de NZa gevraagd de volgende maatregelen voor de langdurige zorg uit te werken in een beleidsregel voor 2021:

  1. De maatregel voor vergoeding van extra personele en materiele kosten als gevolg van corona. De lijst met kosten die in aanmerking komen voor vergoeding wordt verduidelijkt. Ook de voorwaarden en omstandigheden voor vergoeding worden beter omschreven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ervaringen die in de afgelopen periode zijn opgedaan.
  2. De maatwerkregeling voor vergoeding van doorlopende kosten als gevolg van corona. Deze wordt in aangepaste vorm gecontinueerd. Ook wordt meer geëxpliciteerd in welke uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld bij corona in de directe omgeving of bij na-ijl effecten, een beroep kan worden gedaan op de hardheidsclausule.
  3. De maatwerkregeling voor dagbesteding. Het gaat hierbij om situaties waarbij, rekening houdend met de RIVM-richtlijnen, de dagbesteding nog niet volledig kan worden hervat zoals voor corona. De regeling wordt op basis van ervaringen vereenvoudigd.

De huidige regelingen worden met het besluit van de minister van VWS verlengd en op bovenstaande punten aangepast. De NZa werkt de regelingen de komende tijd uit samen met de zorgkantoren. Brancheverenigingen ActiZ, VGN en de Nederlandse ggz worden hierbij betrokken.

Thema
Regionale afstemming zorg
Soort item
Nieuws
Thema tags
langdurige zorg
Trefwoorden
bijdrage voor extra kosten
compensatie
corona
vergoedng