Verbindend Leren

Meer handen aan het bed. Dat is de opgave waar organisaties in de zorg voor staan. Het CIV Welzijn & Zorg speelt hierop in met het project Verbindend Leren. De doelstelling: een betere aansluiting creëren tussen onderwijs en werkvloer en mede daardoor werken aan een geringer verloop van verpleegkundigen. Werkplekleren is een oplossing om de strategische leer- en ontwikkelfunctie en de realisatie van een leercultuur op ieder niveau invulling te geven. Er is dan echter een andere benadering van leren en ontwikkelen nodig. Bij werkplekleren is de werkpraktijk de inhoudelijke invalshoek voor het leren. Authentieke leersituaties zijn het vertrekpunt voor het werkplekleren. 
Kenmerken van werkplekleren:
  • Werkplekleren heeft betrekking op leerprocessen in specifieke organisatie contexten waarmee de lerende zich kan ontwikkelen en kennis en vaardigheden op kan doen.
  • Werkplekleren omvat individueel leren, groep-/teamleren en organisatie leren
  • Het leerproces in werkplekleren is situatie gebonden: het verloopt in elke nieuwe situatie op een unieke manier. 
Het gaat bij werkplekleren om betekenisvol leren, wat impliceert dat leren subjectief van aard is en de lerende zijn eigen ontwikkeling construeert.
 
‘Direct meer handen aan het bed.’
Thema
Behoud & instroom
Soort item
Kennisbank
Thema tags
behoud
instroom
Trefwoorden
hybride onderwijs
mbo
verpleegkundige
werkplekleren
zorg
Contactpersoon

Sonja Jong

Sonja Jong