Uitgelichte projecten ZorgZijn Werkt

ZorgZijn Werkt is een werkgeversvereniging die zich inzet voor brancheoverstijgende arbeidsmarktvraagstukken in de regio’s Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord. Ons doel: voldoende gekwalificeerd personeel voor nu en in de (nabije) toekomst om zo de continuïteit van zorg te kunnen waarborgen.

Waar staan we voor?
Wij staan voor kwalitatieve zorg voor iedereen in elke fase. Arbeidsmarktvraagstukken mogen geen reden zijn hier niet in te kunnen voorzien. En wij staan voor een sterk regionaal netwerk gericht op kennisuitwisseling en samenwerking. Dit doen wij met de zorg- en welzijnswerkgevers, onderwijs, gemeenten en andere samenwerkingspartners en stakeholders. Landelijke trends vertalen we naar regionale impact. Het netwerk organiseren we hieromheen. Zo kunnen wij snel schakelen om regionale uitdagingen op te pakken.

 

Hieronder lichten we een aantal van onze projecten uit. Deze zijn ook terug te vinden op onze website. Wil je meer informatie of op de hoogte blijven van onze ontwikkelingen? Meld je dan op onze website aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn.

 

Arbeidsmarktonderzoek
Als arbeidsmarktspecialist hebben we veel kennis over de arbeidsmarkt en data in het bijzonder. Wij investeren veel in het up-to-date houden van onze kennis. Zo zijn we bijvoorbeeld lid van de technische commissie van het landelijk onderzoeksprogramma AZW, onderdeel Prognosemodel. Daarnaast hebben we ook de beschikking over specifieke databestanden, bijvoorbeeld de Arbeidsmarkt monitor, Textkernel (vacatures) en eigen databronnen (bijvoorbeeld ZorgenWelzijnPlein.nl en het landelijk uitstroomonderzoek). Lees meer informatie.

 

VitaalKrachtige Regio
Samen met verschillende werkgevers en CNV Zorg en Welzijn zetten we regionaal extra in op duurzame inzetbaarheid. Dit doen we met de ondersteuning van het Europees Sociaal Fonds. Hiermee realiseren we twee belangrijke doelen:

  1. Het versterken van de duurzame inzetbaarheid van werknemers in zorg en welzijn.
  2. Het verhogen van de prioriteit voor duurzame inzetbaarheid bij werkgevers.

Dit alles doen we met een regionale insteek. Meer informatie?

 

Onboarding
Het onboarden van nieuwe medewerkers is erg belangrijk. Zeker ook in een tijd waarin we zorgverleners snel willen inzetten om aan de huidige zorgvraag te kunnen voldoen. Goed beleid rondom onboarding is hierbij van essentieel belang. Op de website onboardenzorgenwelzijn.nl vind je tools om dit beleid op te zetten of aan te scherpen. Lees meer informatie.

 

Netwerkbijeenkomsten
Regionale samenwerking is van groot belang om te kunnen anticiperen op de arbeidsmarktopgaven. ZorgZijn Werkt staat daarbij voor een sterk regionaal netwerk gericht op kennisuitwisseling en samenwerking. Dit doen wij met werkgevers, onderwijs, gemeenten en andere samenwerkingspartners, in verschillende netwerken. Meer informatie?

 

Sterk in je werk
Veranderingen in de zorg hebben grote gevolgen voor mensen die in zorg en welzijn (willen) werken. In opdracht van CNV Zorg & Welzijn en in nauwe samenwerking met RegioPlus voert ZorgZijn Werkt het project ‘Sterk in je werk, zorg voor jezelf’ uit. Zorg- en welzijnsmedewerkers of mensen die in de sector willen werken krijgen de kans om hun loopbaan een positieve impuls te geven door middel van een loopbaangesprek. Bij ZorgZijn Werkt zijn er loopbaancoaches beschikbaar voor gesprekken met geïnteresseerden uit de regio. Lees meer.

Thema
Behoud & instroom
Soort item
Kennisbank
Thema tags
behoud
instroom
Trefwoorden
Netwerkbijeenkomsten
Onboarding
Sterk in je werk
VitaalKrachtige Regio
werkgeversvereniging